Gwener, 21 Rhagfyr 2018

Cabarela

Hyd at 21 Rhagfyr 2018, 23:00

Sioe gabaret hollol unigryw yng nghwmni merched anhygoel Sorela a’u gwesteion!

Ffordd arbennig o dreulio ’mad friday’ efo’ch ffrindia’ ac i ddathlu’r Nadolig!!!

Tocynnau ar gael o Glasdir, Llanrwst. Nifer cyfyngedig o docynnau ar gael. Taliadau arian parod yn unig.

Bar ar agor o 6.30yh tan 11.00yh.

Elw at Apêl Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Noson Gymraeg i oedolion yn unig. Bydd rhegi a jôcs anweddus.