Sadwrn, 1 Rhagfyr 2018

Chroma, Marged, Rhys Dafis

CHROMA / Marged / Rhys Dafis @ Yr Andrew Buchan / Nos Sadwrn 1af o Ragfyr
+ Gig i godi arian at gronfa Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar gyfer yr ymgyrch: #DatganoliDarlledu