Iau, 8 Tachwedd 2018

Dafydd Iwan, Luke McCall a mwy

Hyd at 8 Tachwedd 2018, 20:30

Cyngerdd Apêl Tsunami Indonesia

Dafydd Iwan
Luke McCall
Glain Rhys
Eryrod Meirion
Disgyblion Cynradd ac Uwchradd Bala a’r Cylch

Beth? Cyngerdd i godi arian i Apêl Tsunami Indonesia Tearfund.
Pryd? Nos Iau 8/11/18 – 6.30pm
Ble? Neuadd Ysgol y Berwyn, Bala
Cost? £7 Oedolion £3 Plant – Tocynnau ymlaen llaw o Awen Meirion

Gyda dros 1,400 o bobl wedi colli eu bywydau bellach yn Indonesia a’r ffigwr yna yn debygol o gynyddu’n sylweddol a miloedd o dai, siopau, ysbytai a gwestai wedi’u chwalu mae mawr angen cymorth ar drigolion y wlad. Prynwch eich tocyn heddiw i gefnogi a chael clywed gwledd o gantorion arbennig.