Gwener, 21 Medi 2018

Gethin Fôn a Glesni, Daf a Lisa, Rhodri Williams, Robin Hughes, Catherine Williams

Hyd at 21 Medi 2018, 23:45

Noson o Adloniant byw ynghwmni-:

* GETHIN FON A GLESNI
* DAF A LISA,
* RHODRI WILLIAMS,
* CATHERINE WILLIAMS,
* ROBIN HUGHES
* HYWEL R’YNYS, MYNYTHO yn cadw trefn ar y noson.
Elw yn mynd i prynnu Cabinet a’r gyfer peiriant Diffibriliwr (Achub Bywyd) i pentref EFAILNEWYDD.
Pris tocyn i’w cadarnhau yn y misoedd nesaf!