Sul, 26 Mai 2019

Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd 2019 Opening Concert

Hyd at 26 Mai 2019, 22:00

Mei Gwynedd • Bethzienna • Gwilym
Athena • Luke McCall • Epsie Thompson
Côr CF1 • Aelwyd y Waun Ddyfal
Cast y Sioe Ieuenctid
a chast y Sioe Gynradd