Gwener, 13 Medi 2019

Disgo o ddifri Mr Potter

Hyd at 13 Medi 2019, 23:00

Am un noson yn unig – croeso i bawb o bob oed i ail-fyw eu hieuenctid neu ddeffro atgofion gwyliau’r haf gyda disgo o ddifri yng nghwmni Gareth Potter.

Yn hen stejar yr SRG, yn ogystal a gweithio mewn gwyliau cerddorol ar draws y byd, mae Mr Potter yn cynnal ei ddisgo boblogaidd bob nos Sadwrn ar llawr ganol Clwb Ifor Bach, Caerdydd ble mae ei gasgliad o recordiau dawns yn siwr o lenwi’r llawr.