Sadwrn, 27 Gorffennaf 2019

Gŵyl Cwrw Llŷn Festival: Tegid Rhys, Gwilym Bowen Rhys, Geraint Lövgreen a’r Enw Da, Bwncath, Moniars

Hyd at 27 Gorffennaf 2019, 19:00

Unwaith eto bydd Gŵyl Cwrw Llŷn yn cael ei gynnal yn y Bragdy yn Nefyn, dydd Sadwrn, Gorffennaf 27.
Diwrnod o hwyl i’r teulu cyfan!

Adloniant o 1.30 dan 7 yn cynnwys;
– Tegid Rhys
– Gwilym Bowen Rhys
– Geraint Lövgreen a’r Enw Da
– Bwncath
– Moniars

Bydd bar yn gwerthu cwrw, lager, seidr, gwin, gwirodydd a diodydd ysgafn.

Barbeciw gan griw Tafarn yr Heliwr Cyf.
Castell neidio, paentio wynebau a hufen iâ i’r plant.
Glasu
Face painting, body art, hair braids by Gaëlle Diremszian

MYNEDIAD AM DDIM!