Sadwrn, 25 Mai 2019

Huw Chiswell

Bydd gig Huw Chiswell yn cael ei gynnal yn neuadd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf nos Sadwrn 25ain o Fai 2019.
Bydd yr arian sy’n cael ei godi yn mynd tuag at Daith Rygbi De Affrica 2019. Tocynnau yn £15 yr un.
Bydd tocynnau yn gwerthu yn gyflym iawn, felly cysylltwch mewn da bryd rhag cael eich siomi.
Tocynnau ar gael yn swyddfa’r Ysgol Glantaf neu ffoniwch y swyddfa ar 02920 333 090.
Gallwch hefyd gydylltu archebu tocynnau drwy gysylltu ag yr athrawon chwaraeon ar ll@glantaf.cardiff.sch.uk 07825323838 neu rhg@glantaf.cardiff.sch.uk 07533598773