Sadwrn, 13 Gorffennaf 2019

Parti Ponty – Elin Fflur, Mei Gwynedd, Martyn Geraint, Mari Mathias, BWCA + mwy

Hyd at 13 Gorffennaf 2019, 16:00

Yn dilyn llwyddiant Parti Ponty yn nhref Mhontypridd llynedd bydd yr wyl yn adleoli i Gampws Garth Olwg eleni. Dewch i fwynhau diwrnod llawn hwyl a sbri i bawb o bob oed:

Gweithgareddau i Blant * Elin Fflur * Mei Gwynedd * Martyn Geraint * Cor yr Einion * Parti’r Efail * Cor Godre’r Garth * Stondinau bwyd * Crefftwyr * Chwaraeon yr Urdd * Siaradwyr gwadd * Mari Mathias * BWCA * Bro Taf * Sioe Mewn Cymeriad * Grwp Iwcs Garth Olwg * Ysgolion lleol * Sesiynau Stori * Bar a Chaffi * Gweithgareddau i Ddysgwyr Cymraeg * Gwasanaeth Ieuenctid Rhondda Cynon Taf

Siaradwyr:
Vaughan Roderick
Rhuanedd Richard ac Osian Rhys : Cymru, y Gymraeg a‘r frwydr nesaf
Gwenno Rees: Byw yn y Wladfa