Sadwrn, 12 Hydref 2019

Mellt a Pubs a Roc A Rol

Hyd at 13 Hydref 2019, 04:00

Mae Gŵyl Cerddoriaeth Byw Aberystwyth yn cyflwyno rhan gyntaf o’u gŵyl cerddoriaeth mewn aml-dafarn; Vol. 1: Mellt & Pubs & Roc a Rôl. Fydd yna dros deg o berfformwyr Cymraeg a Saesneg yn chwarae mewn pedwar lleoliad, gyda busnesau lleol yn gwerthu bwyd a diod i sicrhau fod rhywbeth i bob person!

Fydd bands yn cael eu gwerthu am £5 efo’r holl elw yn mynd i ddwy elusen; Tir Coed a Bowel Cancer UK. Os oes gennych fand, fyddech yn cael mynediad am ddim I The Angel Inn I weld prif berfformwyr Mellt a CHROMA, mynediad i mewn i ardaloedd VIP ym mhob lleoliad, pris bant o ddiodydd dros y nos mewn pob lleoliad a hefyd mynediad i mewn i’r raffl efo chefnogaeth gan dros 20 busnes lleol!

Fodd bynnag, bydd y rhai sy’n mynychu’r ŵyl ar y diwrnod yn cael mynediad i Bar 46, Yr Academi, Aberystwyth a Yr Hen Lew Du Aberystwyth am ddim trwy roi i elusennau ar y noson yn derbyn stamps i ganiatáu mynediad gostyngedig i The Angel Inn Aberystwyth.

Wristbands are available at all participating venues.

LINE UP:

BAR 46:
Mansel Davies
TBA

Y HEN LEW DU:
TBA

THE ACADEMY:
Flannel
TBA

THE ANGEL INN:
(£4 on the door without wristband or any stamps)
Mellt
CHROMA
Special Guests

Mwy i’w cadarnhau