Gwener, 28 Chwefror 2020 – Sul, 1 Mawrth 2020

Gŵyl y Pethau Bychain – Lleuwen, Gai Toms, Gwilym Bowen Rhys a Mwy

Lleuwen, Gai Toms, Gwilym Bowen Rhys, The Gentle Good, Robin Huw Bowen, Tacla, Meinir Gwilym a Gwennan Gibbard, Cynefin, Gwerinos, Osian Morris, Cerys Hafana a Mwy