Sadwrn, 15 Hydref 2022

Gig Mawr Aber 150!

Hyd at 16 Hydref 2022, 01:00 (£17-25)
Gig mawreddog fel rhan o ddathliadau pen-blwydd Prifysgol Aberystwyth yn 150 oed eleni!
Wrth ddathlu pen-blwydd y Brifysgol, byddwn hefyd yn dathlu’r gerddoriaeth sydd wedi dod o’r Brifysgol ac yn croesawu nifer o artistiaid a fu’n fyfyrwyr yn Aber gan gynnwys:
– Mynediad am Ddim
– Geraint Løvgreen a’r Enw Da
– Los Blancos
– Catrin Herbert
– Pwdin Reis (band diweddaraf Neil Rosser)
– Linda Griffiths
– Mei Emrys
– Bwca
Croeso cynnes i bawb boed yn gyn-fyfyrwyr Aber, myfyrywyr presennol, myfyrwyr y dyfodol ac unrhyw un sy’n hoffi cerddoriaeth wych ac am ymuno a’r parti! Mae tocynnau’n debygol o werthu’n gyflym felly peididiwch oedi cyn prynu.