Sadwrn, 17 Rhagfyr 2022

Sioe Nadolig Al Lewis a’i Ffrindiau

Hyd at 17 Rhagfyr 2022, 22:00 (£20 - £25)
Rydym yn falch iawn o gyhoeddi fod Al Lewis a’i fand yn ôl i berfformio yn Eglwys St John’s eleni ar gyfer ei 9fed flwyddyn o wneud y Sioeau Nadolig yno.
Mae’r cyfyngiadau Covid wedi’w glirio ac rydym yn ôl i fedru llenwi’r eglwys unwaith eto a paratoi ein hunain am wledd o gerddoriaeth.
Mae yna seti (heb eu cadw) ar gael ar gyfer 175 o pobl, mae’r gweddill yn sefyll yn unig.
Pris y tocynnau yw £20.00 ymlaen llaw + ffi archebu neu £25 wrth y drws (yn amodol ar argaeledd)
Mae na groeso i blant hyn ond dydi’r noson ddim yn addas i blant ifanc.
Tocynnau ar-lein neu o Siop Lyfrau Caban, Kings Road, Caerdydd CF11 9DE