Sadwrn, 15 Ebrill 2023

Dydd Cerdd Gwerin – Cynefin, Lowri Evans, Hyfryd Iawn

Hyd at 15 Ebrill 2023, 17:00 (£7)

Ar Ddydd Sadwrn 15fed Ebrill fydd y safle yn dod yn fyw a sain canu gwerin trwy gydol y dydd. Fydd yna 3 artist yn perfformio rhwng y Pafiliwn ac Ystafell y Twr yn perfformio caneuon gwreiddiol yn ogystal â hen ffefrynnau. Fydd yr adloniant yn cael i ddarparu gan:

Hyfryd Iawn

Cynefin

Lowri Evans a Lee Mason

Dewch ynghyd i fwynhau’r gerddoriaeth byw wych yma! Croeso cynnes i blant a theuluoedd hefyd!

Mynediad trwy docyn mynediad arferol neu am ddim gyda thocyn neu aelodaeth flynyddol. Nodwch fod tocyn mynediad arferol yn para blwyddyn.