Gwener, 10 Chwefror 2023

Gwobr Goffa Richard a Wyn Ail Symudiad

Hyd at 10 Chwefror 2023, 23:00
Manylion
Cystadleuaeth flynyddol i wobrwyo artistiaid ifanc newydd o Sir Benfro, Sir Gâr neu Geredigion a rhoi hwb i’w gyrfa cerddorol.

Yn agored i fandiau neu artist ifanc.
Rhaid perfformio yn Gymraeg.
Gall y perfformiad fod yn cynnwys canu neu offerynnol.
Set o dim mwy na chwarter awr.
Oes gennych gân newydd, wreiddiol? Gorau i gyd ond nid yw hwn yn orfodol.

Gwobrau:
Tlws Her Goffa Richard a Wyn
£200
Cyfle i berfformio yng Ngŵyl Fel ‘Na Mai 2023

Beiriniaid:
Dafydd ac Osion Jones
Elidyr Glyn (Bwncath)

Arweinydd y Noson:
Mirain Iwerydd (Radio Cymru 2)

Perfformiad gan Bwncath ar ddiwedd y noson.

Dyddiad cau cofrestru: 20.01.23

I gofrestru neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Dafydd Vaughan drwy anfon ebost at: dafydd@mentersirbenfro.com

https://felnamai.co.uk/gwobrgoffa