Gwener, 10 Chwefror 2023

Hyfryd Iawn

Hyd at 10 Chwefror 2023, 23:00
Noson o gerddoriaeth byw gyda’r band ‘Hyfryd Iawn’ yn canu rhai o’r clasuron Cymreig. Fel bydde Eirwyn Pontshan yn gweud… “Hyfryd iawn, hyfryd iawn.”
Digwyddiad i ddathlu Dydd Miwsig Cymru 2023.