Newyddion

Pump i’r Penwythnos – 7 Mehefin 2019

Gig: Gareth Bonello, Georgia Ruth, Toby Hay – Gwener 7 Mehefin – Pontio, Bangor Ar ôl wythnos lawn dop o gerddoriaeth yng Nghaerdydd i gyd-fynd ag Eisteddfod yr Urdd, a phenwythnos gŵyl y banc cyn hynny, mae hi ychydig yn dawelach o rai gigs penwythnos yma, er fod ambell beth difyr ar y gweill.

Merched yn Gwneud Miwsig – Caerdydd

Bydd y digwyddiad ‘Merched yn Gwneud Miwsig’ nesaf yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd y mis Mehefin. Dyma fydd y diweddaraf mewn cyfres o ddigwyddiadau sy’n ran o brosiect dan arweiniad Twrw,  Chlwb Ifor Bach a Maes B.

Gwilym yn rhyddhau ‘\Neidia/’

Mae grŵp mwyaf poblogaidd Cymru, ar hyn o bryd, Gwilym, wedi rhyddhau eu sengl ddiweddaraf ers dydd Gwener diwethaf,  31 Mai. ‘\Neidia/’ ydy enw’r sengl newydd sydd allan yn ddigidol ar label Recordiau Côsh, ac roedd Gwilym yn brysur yn hyrwyddo’r gân newydd yn Eisteddfod yr Urdd Bae Caerdydd wythnos diwethaf gan berfformio saith o weithiau yn ystod yr wythnos.