Enillwyr Gwobrau’r Selar 2009 – 2021

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2021 – Rhestr lawn o enillwyr

Cân Orau 2021 (Noddir gan PRS for Music): Llyn Llawenydd – Papur Wal

Band neu Artist Newydd 2021: Morgan Elwy

Seren y Sin 2021: Marged Gwenllian

Record Hir Orau 2021: Amser Mynd Adra – Papur Wal

Gwobr 2021 (Noddir gan Heno): Merched yn Gwneud Miwsig

Gwaith Celf Gorau 2021 (Noddir gan Y Lolfa): Cashews Blasus – Y Cledrau

Artist Unigol Gorau 2021: Mared

Fideo Cerddoriaeth Gorau 2021 (noddir gan S4C): Theatr – Sŵnami

Record Fer Orau 2021 (noddir gan Dydd Miwsig Cymru): Detholiad o Ganeuon Traddodiadol Gymreig – Los Blancos

Band Gorau 2021: Papur Wal

Gwobr Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant): Tecwyn Ifan

Stori newyddion

 

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2020 – Rhestr lawn o enillwyr

Seren y Sin: Mared Williams

Gwaith Celf (Noddir gan Y Lolfa): Cofi 19

Band neu Artist Newydd (Noddir gan Gorwelion): Malan

Artist Unigol Gorau: Mared

Cân Orau (Noddir gan PRS for Music): ‘Hel Sibrydion’ – Lewys

Gwobr 2020 (Noddir gan Heno): Eädyth

Record Fer: Dim ond Dieithryn – Lisa Pedrick

Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol y Drindod Dewi-Sant): Gwenno

Fideo Gorau (Noddir gan S4C): Dos yn Dy Flaen – Bwncath

Band Gorau: Bwncath

Record Hir Orau (noddir gan Rownd a Rownd): Bwncath II – Bwncath

Stori newyddion

 

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2019 – Rhestr lawn o enillwyr

Cân Orau (Noddir gan PRS): – \Neidia/ – Gwilym

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau (Noddir gan Technegol): – Clwb Ifor Bach

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): – Chawn Beanz – Pasta Hull

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): Tudur Owen

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rownd a Rownd): Elis Derby

Band neu Artist Newydd (Noddir gan Gorwelion): Kim Hon

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): Lle yn y Byd Mae Hyn? – Papur Wal

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C): Gwalia – Gwilym

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Tinopolis): Tafwyl

Seren y Sin: Yws Gwynedd

Record Hir Orau (Noddir gan Diogel): O Mi Awn am Dro – Fleur de Lys

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): Gwilym

Gwobr Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol y Drindod Dewi Sant): Gruff Rhys

Stori newyddion.

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2018

Cân Orau (Noddir gan PRS for Music): CATALUNYA – GWILYM

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau (Noddir gan Dydd Miwsig Cymru): CLWB IFOR BACH

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): TUDUR

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Galactig): ALYS WILLIAMS

Band neu Artist Newydd Gorau (Noddir gan Gorwelion): LEWYS

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Tinopolis): MAES B

Seren y Sin (Noddir gan Ochr 1): BRANWEN WILLIAMS

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): SUGNO GOLA – GWILYM

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): GWILYM

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): CROESA’R AFON – TRŴBZ

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Hansh): CWÎN – GWILYM

Gwobr Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant): Mark Roberts a Paul Jones

Stori newyddion

 

Enillwyr llawn Gwobrau’r Selar 2017

Cân Orau (Noddir gan Ochr 1): Drwy Dy Lygaid Di – Yws Gwynedd

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Y Gig Fawr): Maes B

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): Achw Met – Pasta Hull

Band Neu Artist Newydd Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): Gwilym

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau (Noddir gan Radio Cymru): Clwb Ifor Bach

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): Cadno – Cadno

Offerynnwr Gorau (Noddir gan PRS for Music): Osian Williams

Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd): Anrheoli – Yws Gwynedd

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): Tudur Owen

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C): Drwy Dy Lygaid Di – Yws Gwynedd

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rondo): Alys Williams

Band Gorau (Noddir gan Gorwelion): Yws Gwynedd

Gwobr Cyfraniad Arbennig (Noddir gan Sain): Heather Jones

Stori newyddion

 

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2016

Cân Orau (Noddir gan Ochr 1): Cyn i’r Lle Ma Gau – Y Bandana

Hyrwyddwr Gorau (Noddir gan Radio Cymru): Maes B

Cyflwynydd Gorau (Noddir gan Heno): Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rondo): Yws Gwynedd

Band Newydd Gorau (Noddir gan Gorwelion): Ffracas

Digwyddiad Byw Gorau (Noddir gan Stiwdio Gefn): Maes B

Offerynnwr Gorau (Noddir gan Coleg Ceredigion): Osian Williams

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa): Fel Tôn Gron – Y Bandana

Band Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth): Y Bandana

Record Hir Orau (Noddir gan Rownd a Rownd): Fel Tôn Gron – Y Bandana

Record Fer Orau (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg): Niwl – Ffracas

Fideo Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan S4C): Sgrin – Yws Gwynedd

Cyfraniad Arbennig: Geraint Jarman

Stori newyddion

 

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2015

Cân Orau: Trwmgwsg – Sŵnami

Hyrwyddwr Gorau: Maes B

Cyflwynydd Gorau: Huw Stephens a Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau: Yws Gwynedd

Band Newydd Gorau: Band Pres Llareggub

Digwyddiad Byw Gorau: Maes B

Offerynnwr Gorau: Gwilym Bowen Rhys

Gwaith Celf Gorau: Sŵnami – Sŵnami

Band Gorau: Sŵnami

Record Hir Orau: Sŵnami – Sŵnami

Record Fer Orau: Nôl ac Ymlaen – Calfari

Fideo Cerddoriaeth Gorau: Sebona Fi – Yws Gwynedd

Cyfraniad Arbennig: Datblygu

Stori newyddion

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2014

Record Fer Orau – Cynnydd / Gwenwyn – Sŵnami

Cân Orau – Neb ar Ôl – Yws Gwynedd

Gwaith Celf Gorau – Bodoli’n Ddistaw – Candelas

Hyrwyddwyr Gorau – 4 a 6

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau – Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau – Yws Gwynedd

Digwyddiad Byw Gorau – Maes B, Eisteddfod Llanelli

Fideo Cerddoriaeth Gorau – Gwenwyn – Sŵnami

Record Hir Orau – Codi / \ Cysgu – Yws Gwynedd

Band neu Artist Newydd Gorau – Ysgol Sul

Band Gorau – Candelas

Offerynnwr Gorau – Lewis Williams (Sŵnami / Candelas)

Stori newyddion

 

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2013

Record Hir Orau: Candelas

Record Fer Orau: Du a Gwyn – Sŵnami

Cân Orau: Anifail – Candelas

Hyrwyddwr Gorau: Nyth

Gwaith Celf Gorau: Llithro – Yr Ods

Cyflwynydd Gorau: Lisa Gwilym

Artist Unigol Gorau: Georgia Ruth Williams

Band neu Artist Newydd Gorau: Kizzy Crawford

Digwyddiad Byw Gorau: Gig Olaf Edward H Dafis, Steddfid Dinbych

Band Gorau: Candelas

Fideo Cerddoriaeth Gorau: Gwreiddiau – Sŵnami (Cyfarwyddwr – Osian Williams)

stori newyddion

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2012

Record Fer Orau: Heno yn yr Anglesey / Geiban – Y Bandana

Hyrwyddwr/wyr Gorau: Criw Nyth

Gwaith Celf Gorau: Discopolis – Clinigol

Cân Orau: Heno yn yr Anglesey – Y Bandana

Digwyddiad Byw Gorau: Hanner Cant

Band neu Artist Newydd Gorau: Bromas

Cyflwynydd Gorau: Lisa Gwilym

Artist Unigol gorau: Al Lewis

Band Gorau: Y Bandana

Record Hir Orau: Draw Dros y Mynydd – Cowbois Rhos Botwnnog (Dewiswyd gan gyfranwyr Y Selar)

Stori newyddion

 

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2011

Sengl Orau 2011: Indigo – Creision Hud

EP Gorau 2011: Swimming Limbs – Jen Jeniro

Clawr CD 2011: Gathering Dusk – Huw M

Cân orau 2011: Wyt ti’n nabod Mr Pei? – Y Bandana

Band Newydd Gorau 2011: Sŵnami

Artist unigol gorau 2011: Al Lewis

Digwyddiad Byw gorau 2011: Maes B, Eisteddfod Wrecsam

DJ gorau 2011: Lisa Gwilym

Hyrwyddwr gorau 2011: Guto Brychan

Band Gorau 2011: Y Bandana

Albwm Gorau 2011: Troi a Throsi – Yr Ods (Dewiswyd gan gyfranwyr Y Selar)

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2010

Sengl orau 2010: Dolffin Pinc a Melyn – Jen Jeniro

EP Gorau 2010: Yr Ods – Yr Ods

Clawr CD 2010: Nos Da – Gildas

Cân orau 2010: Cân y Tân – Y Bandana

Band Newydd Gorau 2010: Crash.Disco!

Artist unigol gorau 2010: The Gentle Good

Digwyddiad Byw gorau 2010: Maes B, Eisteddfod Glyn Ebwy

DJ gorau 2010: Huw Stephens

Hyrwyddwr gorau 2010: Dilwyn Llwyd

Band gorau 2010: Y Bandana

Albwm Gorau 2010: Dyddiau Du, Dyddiau Gwyn – Cowbois Rhos Botwnnog (Dewiswyd gan gyfranwyr Y Selar)

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2009

Sengl orau 2009: Fel Hyn am Byth – Yr Ods

EP Gorau 2009: 100 Diwrnod Heb Liw – Y Promatics

Clawr CD 2009: Melys – Clinigol

Cân orau 2009: Ar Fy Llw – Llwybr Llaethog

Band Newydd Gorau 2009: Y Bandana

Artist unigol gorau 2009: Huw M

Digwyddiad Byw gorau 2009: Maes-B, Eisteddfod Bala

DJ gorau 2009: Nia Medi

Hyrwyddwr gorau 2009: Dai Lloyd

Band gorau 2009: Sibrydion

Albwm Gorau 2009: Stonk! – Derwyddon Dr Gonzo (Dewiswyd gan gyfranwyr Y Selar)

Enillwyr Gwobrau’r Selar 2008 (Dewiswyd gan dîm golygyddol Y Selar)

Sengl Orau 2008: Chaviach / Bwthyn – Derwyddon Dr Gonzo

EP Orau 2008: Edrych yn Llygaid Ceffyl – Cate Le Bon

Casgliad Gorau 2008 (Goreuon / Aml-gyfrannog): Atgof fel Angor – Geraint Jarman

Clawr Gorau 2008: Rhwng y Llygru a’r Glasu – Gai Toms

Cân Orau 2008: Organ Aur Huw – Eitha Tal Ffranco

Albwm Gorau: Y Capel Hyfryd – Plant Duw