Cynnyrch newydd 2012

Dyma restr o’r cynnyrch sydd wedi’i ryddhau gan grwpiau ac artistiaid Cymraeg yn ystod 2012, ac sy’n gymwys* ar gyfer Gwobrau’r Selar.

Recordiau Hir 2012 (albyms a chryno albyms)

Discopolis – Clinigol (Chwefror)

Hi yw fy Ffrind – Amrywiol (Mawrth)

Buzz – Pry Cry (Ebrill)

Gwyliau – Dewi Williams (Mehefin)

Ffydd, Gobaith, Cariad – Fflur Dafydd (Mehefin)

Y Casgliad Llawn – Tecwyn Ifan (Mehefin)

Dydi Fama’n Madda i Neb – Twmffat (Mehefin)

Draw Dros y Mynydd – Cowbois Rhos Botwnnog (Gorffennaf)

Caniadau – Burum (Medi)

Bethel – Gai Toms (Rhagfyr)

CYMRU aFiACH – Artistiaid Amrywiol (Rhagfyr)

Recordiau Byr 2012 (EPs a Senglau)

Sara // Nofa Scosia – Sen Segur (Ionawr)

Yr Aur a’r Baw – Alien Square (Ionawr)

After ân Aliby EP (Chwefror)

Ymerodraeth Newydd – Mattoidz (Chwefror)

Peil o Esgyrn – Breichiau Hir (Mawrth)

Ei Fab Aeth o’i Flaen – Jamie Bevan a’r Gweddillion (Mawrth)

EP i’r Afiechydon – mr huw (Mehefin)

Y Niwl 4 – Y Niwl (Mehefin)

Mynd a Dod – Sŵnami (Mehefin)

Tonfedd Oren – Tonfedd Oren (Mehefin)

Eira – Sŵnami (Gorffennaf)

Heno yn yr Anglesey / Geiban – Y Bandana (Gorffennaf)

Paid Deud (Bod Fi’n Rhy Hwyr) – Sarah Wynn (Gorffennaf)

Flump EP – Plyci (Awst)

My Year Abroad – Race Horses (Awst)

Long Time Gone – Osian Rhys (Awst)

Nos Somnia – Violas (Awst)

Ymbelydredd – Gwenno (Awst)

Stuntman – Hud (Hydref)

Yr Hunllef Berffaith – Y Rwtch (Hydref)

Anodd Gadael – Mattoidz (Hydref)

Darluniau Ogof o’r Unfed Ganrif ar Hugain – Datblygu (Tachwedd)

Kelv a Chrefft – Y Pencadlys (Rhagfyr)

Os ydan ni wedi methu unrhyw gynnyrch ar y rhestr yma yna plis rhowch wybod i ni trwy e-bostio yselar@live.co.uk neu gysylltu â ni trwy Twitter @Y_Selar

*er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Gwobrau’r Selar, rhaid i unrhyw gyhoeddiad gynnwys o leiaf 50% o gerddoriaeth Cymraeg.