Cynnyrch newydd 2016

Dyma restr cynhwysfawr o’r holl gynnyrch Cymraeg sydd wedi’i ryddhau yn ystod blwyddyn galendr 2016 – mae 50% neu fwy o ganeuon yr holl recordiau yma yn yr iaith Gymraeg. Bydd y recordiau hyn i gyd ar restrau hir Gwobrau’r Selar, felly os wyddoch chi am unrhyw beth sy’n eisiau ar y rhestr, plîs cysylltwch â ni – yselar@live.co.uk

Albyms

Alun Gaffey (Chwefror)

IV – Cowbois Rhos Botwnnog (Mawrth)

Fel Tôn Gron – Y Bandana (Mawrth)

Brython Shag (Ebrill)

Anian – 9Bach (Ebrill)

Chwyldro – Jambyls (Ebrill)

Tawel yw’r Tymor – Geraint Jarman (Gorffennaf)

Kurn – Band Pres Llareggub (Gorffennaf)

O Groth y Ddaear – Gwilym Bowen Rhys (Awst)

Am Be Wyt Ti’n Aros? – Rifleros (Medi)

Ruins / Adfeilion – The Gentle Good (Hydref)

Golau Isel – Plyci (Hydref)

Bendith (Hydref)

Fforesteering – CaStLeS (Tachwedd)

Gwna Dy Feddwl I Lawr – Mr Huw (Tachwedd)

Y Dyn o Gwmfelin Mynach – Welsh Whisperer (Rhagfyr)

Aml-gyfrannog

Swooshed (Chwefror) Cae Gwyn

Iechyd Da – A Tribute to Gorky’s Zygotic Mynci (Ebrill) Recordiau Prin

5 – I Ka Ching (Gorffennaf)

EPs

Un Ffordd – Mr Phormula (Ionawr)

Tân – Calfari (Chwefror)

Briw – Uumar (Mawrth)

Ti Sydd ar fy Meddwl – Tigana (Ebrill)

Cefn y Grug – Bromas (Mehefin)

Oblong (Mehefin)

Drysa – Fleur de Lys (Gorffennaf)

Gan Bwyll – Magi Tudur (Awst)

Alffa (Medi)

Niwl – Ffracas

Alligator – Tusk (Tachwedd)

Carcharorion EP (Tachwedd)

Senglau

Suddo – Yr Eira (Ionawr)

Cofia Anghofio – Fleur de Lys

Ha Ha Haf – Omaloma (Ebrill)

Chwyddwydr – Gramcon (Ebrill)

Llenyddiaeth – Cpt Smith (Ebrill)

Disgwyl am y Wawr – Chwalfa (Mai)

Datod – Chroma (Mehefin)

Yr Ochr Arall – Rifleros (Mehefin)

S’dim Ots da Fi – Oblong (Mehefin)

Gwely Plu – Elin Fflur (Gorffennaf)

Y Ddawns – Ani Glass (Mehefin)

Diwedd Gwanwyn Tragwyddol Max Rockatansky – Hyll (Gorffennaf)

Ysgol / Camau Gwag – Hyll / Cadno (Hydref)

Tywod – Argrph (Hydref)

Cloddio Unterdach – R. Seiliog (Hydref)

Pwysau – Adwaith (Hydref)

Anrheoli – Yws Gwynedd (Rhagfyr)

Mwy o wybodaeth ynglŷn â’r hyn sy’n gymwys ar gyfer Gwobrau’r Selar yn ein ‘Canllawiau Gwobrau’r Selar