Cynnyrch Newydd 2018

Cynnyrch Cerddoriaeth Gymraeg Gyfoes 2018

Mae’r rhestr isod yn cynnwys yr holl senglau, EPs ac albyms Cymraeg sydd wedi eu cyhoeddi’n swyddogol, ac am y tro cyntaf, yn ystod blwyddyn galendr 2018. Bydd y cynnyrch sydd ar y rhestr isod i gyd yn cael eu cynnwys ym mhleidlais Gwobrau’r Selar

Cysylltwch os ydych yn ymwybodol o unrhyw gynnyrch sydd ar goll os gwelwch yn dda – yselar@live.co.uk

*Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer Gwobrau’r Selar, rhaid i ‘recordiau’ gynnwys o leiaf 50% o ganeuon yn yr iaith Gymraeg.

 

Senglau

Cosmig – Pys Melyn (Ionawr)

Yr unig un i Mi / Seren y Gogledd – Art Bandini (Ionawr)

Creadur – Alffa (Ionawr)

Unwaith yn Ormod – Miskin (Ionawr)

K’Ta – Serol Serol (Chwefror)

Yn Fy Mhen – Lewys (Chwefror)

Brawdwr – Crawia a Casi (Chwefror)

Datgysylltu / Chwarter i Dri – Los Blancos (Chwefror)

Cwîn – Gwilym (Chwefror)

Fel i Fod / Newid – Adwaith (Chwefror)

Y Parlwr Lliw – Al Lewis (Mawrth)

Arwres – Serol Serol (Mawrth)

Bubblegum / Aros o Gwmpas – Omaloma (Mawrth)

Rebel – Mellt (Mawrth)

Mewn Darnau / Halen – Breichiau Hir (Ebrill)

Tywod – Argrph (Ebrill)

Pwysau – Adwaith (Ebrill)

Mae’n Anodd Deffro Un – Los Blancos (Ebrill)

Calon Dan Glo – I Fight Lions (Ebrill)

Tra Fyddaf Fyw – Mei Gwynedd (Ebrill)

Llyncu Dŵr – Yr Eira (Ebrill)

Siegfried Sassoon – Papur Wal (Mai)

Cwsg – DnA (Mai)

Catalunya – Gwilym (Mai)

Gan Bo Fi’n Gallu – Candelas (Mai)

Llwch ar yr Aelwyd – I Fight Lions (Mai)

Lliw Gwyn – Pendevig (Mai)

Pan Fyddai yn Simbabwe – Al Lewis (Mai)

Capten – Rhys Gwynfor (Mehefin)

O! Mor Effeithiol – Candelas (Mehefin)

Gadael Dy Hun i Lawr – Yr Ods (Mehefin)

Clarach / Cadi – Los Blancos (Mehefin)

Glas – Mei Gwynedd (Mehefin)

Llinyn Arian – DnA (Mehefin)

Mynd a Dod – Wigwam (Gorffennaf)

Pawb Di Mynd i Gaerdydd – Bwca (Gorffennaf)

Phenomenal Impossible / Cyrff – HMS Morris (Gorffennaf)

Fyny ac yn Ôl – Gwilym (Gorffennaf)

Angen Ffrind – Yr Eira (Gorffennaf)

Addewidion / O Fywyd Prin – Geraint Jarman (Gorffennaf)

Merch y Mynydd – Pendevig (Gorffennaf)

Gwres – Lewys (Gorffennaf)

Gwneud Dim Byd – Riffleros (Gorffennaf)

Troedio – Geraint Jarman (Gorffennaf)

Gwenwyn – Alffa (Awst)

Graffiti Hen Ewrop – Ilu (Awst)

Galw Ddoe yn ôl – Yr Eira (Awst)

Am Sêr – Accü (Awst)

Mother / Corff – HMS Morris (Awst)

Dianc o’r Diafol – Al Lewis a Kizzy Crawford (Medi)

Y Diweddaraf – Adwaith (Medi)

Sut Allai gadw Ffwrdd / Myfyrio – Elis Derby (Medi)

Camu’n Ôl – Lewys (Hydref)

Cwantwm Dubz #1 – Geraint Jarman (Hydref)

Canolfan Arddio – Rhys Gwynfor (Hydref)

Dilyn – Geraint Rhys (Tachwedd)

Fi yw Fi – Mabli x FRMAND (Tachwedd)

Dim Ond – Alys Williams (Tachwedd)

Hen Rebel – Lleuwen (Tachwedd)

Girls Talk / Nos Da Susanna – Chroma (Tachwedd)

 

Recordiau Hir

Casgliad Cae Gwyn – Aml gyfrannog (Chwefor)

Serol Serol – Serol Serol (Mawrth)

Llifo fel Oed – Blodau Gwylltion (Mawrth)

Rhwng y Môr a’r Mynydd – Aml gyfrannog, Sesiynau Sbardun (Ebrill)

Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc – Mellt (Ebrill)

Pan Fydda Ni’n Symud – Iwan Huws (Mai)

Be Sy’n Wir? – I Fight Lions (Mehefin)

Glas – Mei Gwynedd (Mehefin)

Yn y Gorllewin – Y Cyffro (Mehefin)

Deg / 10 – Calan (Gorffennaf)

Dechra Nghân – Siddi (Gorffennaf)

Pob gont a’i G – G Murph (Gorffennaf)

Atgof Prin – Glain Rhys (Gorffennaf)

Y Man Hudol – Ail Symudiad (Gorffennaf)

Sugno Gola – Gwilym (Gorffennaf)

Cariad Cwantwm – Geraint Jarman (Gorffennaf)

Llinyn Arian – DnA (Gorffennaf)

Coelcerth – Wigwam (Awst)

Wyt ti’n Meiddio Dod i Chwarae – Candelas (Awst)

Pendevig I – Pendevig (Awst)

Casgliad o Ganeuon 2005-2018 – Neil Rosser (Awst)

Detholiad o Hen Faledi – Gwilym Bowen Rhys (Medi)

Wedi – She’s Got Spies (Medi)

Pethe Bach Aur – Al Lewis (Hydref)

Melyn – Adwaith (Hydref)

Tŷ Ein Tadau – Vrï (Hydref)

Sgam – Catsgam (Hydref)

Oesoedd – Mr (Hydref)

Gwn Glân Beibl Budr – Lleuwen (Tachwedd)

Sgam – Catsgam (Tachwedd)

O Nunlla – Phil Gas a’r Band (Tachwedd)

Lleuwen (Tachwedd)

Y Gorau Hyd yn Hyn – Hywelsh (Rhagfyr)

Mwy – Jaffro (Rhagfyr)

 

EPs

Y Gwyfyn – The Gentle Good (Chwefror)

Croesa’r Afon – Trŵbz (Ebrill)

Nhw – Thallo (Mehefin)

Yr Un Hen Gi – Lowri Evans (Mehefin)

Yn Gymraeg – Danielle Lewis (Medi)

Portread o Ddyn yn Bwyta ei Hun – Breichiau Hir (Hydref)

Ar Ddydd Fel Hyn – Blind Wilkie McEnroe (Tachwedd)