Cynnyrch newydd 2019

Gwobrau’r Selar – Rhestr Cynnyrch 2019

Dyma restr cynhwysfawr o gynnyrch Cymraeg sydd wedi’i ryddhau yn ystod 2019 – senglau, EPs, Albyms a fideos cerddoriaeth. Mae’r cynnyrch i gyd yn gymwys ar gyfer Gwobrau’r Selar eleni. Cysylltwch â ni os fyddwch yn sylwi ar unrhyw beth sydd ar goll, ond darllenwch ganllawiau Gwobrau’r Selar i sicrhau fod y cynnyrch dan sylw’n gymwys gyntaf.

 

Senglau

Llygad Ebrill / Tyrd Ata I – Blodau Papur (Ionawr)
Craen ar y Lleuad – Plant Duw (Ionawr)
Dim Maddeuant – Yr Oria (Chwefror)
Sbectol – Fleur De Lys (Chwefror)Cadw Fi Lan / Ti Di Newid – Los Blancos (Chwefror)
O Dan y Haenau – Adwaith (Chwefror)
Tennyn – Gwilym (Chwefror)
Womanby – Hyll (Chwefror)
Pla – Alffa (Chwefror)
Anfarwoli – Pys Melyn (Chwefror)
Dyddiau Gwell i Ddod – Papur Wal (Mawrth)
Diolch am eich Sylwadau David – Bitw (Mawrth)
Y Gost / Cysgod y Gell – SERA (Mawrth)
Llongau’r Byd – Einir Dafydd (Ebrill)
Penblwydd Hapus Iawn – Breichiau Hir (Ebrill)
Paid Gofyn Pam – SYBS (Ebrill)
Fel Hyn Da Ni Fod – Bwncath (Ebrill)
I Dy Boced – Thallo (Ebrill)
Caneuon – YNYS (Ebrill)
Colli dy Riddim – Geraint Jarman Sir Doufous remix + dub (Ebrill)
Hei Mistar Urdd – Mei Gwynedd (Mai)
Bendigeidfran – Lleuwen / Ifan Dafydd remix (Mai)
Bywyd Llonydd – Pys Melyn (Mai)
Pareidolia – Serol Serol (Mai)
Yn y Bôn – Elis Derby (Mai)
Wyneb i Weirad – Shamoniks x Eadyth (Mai)
\Neidia/ – Gwilym (Mai)
Twti Ffrwti – KIM HON (Mai)
Mae’r Haul Wedi Dod – Geraint Lovgreen a’r Enw Da (Mai)
Yma – Blodau Papur (Mai)
Dywarchen – Omaloma (Mai)
Yn y Bon – Elis Derby (Mai)
Rhyddid – Wigwam (Mehefin)
Dyma Ffaith – MABLI (Mehefin)
Weda I – Bwca (Mehefin)
Clywed Dy Lais – Bwncath (Mehefin)
Duwies y Dre – Carwyn Ellis & Rio 18 (Mehefin)
Tywydd Hufen Ia – Carwyn Ellis & Rio 18 (Mehefin)
Unman – Carwyn Ellis & Rio 18 (Mehefin)
Dal ar y Teimlad – Mared (Mehefin)
Cymru Rydd – Gwerinos (Mehefin)
I Fewn / Inside – Eadyth x Shamoniks (Gorffennaf)
Yr Un Hen Gi – Lowri Evans + FRMAND Remix (Gorffennaf)
Y Cylch Sgwar – Gai Toms a’r Banditos (Gorffennaf)
Glaw Ail Law – Bandicoot (Gorffennaf)
Y Reddf – Mared (Gorffennaf)
Fel Ces I ‘Ngeni i’w Neud – Steve Eaves (Gorffennaf)
Dere Fan Hyn – Catrin Herbert (Gorffennaf)
Byd yn Dod i Ben – Ffion Evans (Gorffennaf)
Mynd i Neud ‘O – Blodau Papur (Gorffennaf)
Boneddigion & Boneddigesau – Pasta Hull (Gorffennaf)
Iwtopia / Dau Funud – Serol Serol (Gorffennaf)
Mae’n Hawdd – YNYS (Gorffennaf)
Hey! – Adwaith (Gorffennaf)
Grymm Grimm Rh.I + II – Pys Melyn (Awst)
Myfanwy – Casi & The Blind Harpist (Awst)
Dawnsia – Fleur de Lys (Awst)
Dan y Tonnau – Lewys (Awst)
O’n Ni’n Ffrindia – Papur Wal (Awst)
Dilyn Iesu Grist – Los Blancos (Awst)
Bydd Wych – Rhys Gwynfor (Awst)
Blaguro – Magi (Awst)
I Dy Boced’ – Thallo + Ifan Dafydd remix (Awst)
Dilyn Iesu Grist – Los Blancos (Awst)
Wine Time / Hey! – Adwaith (Medi)
Ofni – Cotton Wolf (Medi)
Saethu Tri / Yn Dawel Bach – Breichiau Hir (Medi)
Sbwriel Gwyn – Los Blancos (Medi)
Mesen Fach – Phil Gas a’r Band (Medi)
Ceridwen – Yr Ods (Hydref)
Here Come the Moonshadow / Hel y Hadau – Worldcub (Hydref)
Nofio Efo’r Fishis – KIM HON (Hydref)
Sigaret – Dienw (Hydref)
Bur Hoff Bau – Priøn (Hydref)
Creisus – Cefn Du (Hydref)
Tywod – Casi & The Blind Harpist (Hydref)
Waeth i Mi Farw Ddim – Mr (Hydref)
Sŵn y Glaw – Sywel Nyw (Tachwedd)
Tynnu Mlaen – Blind Wilkie Mcenroe (Tachwedd)
Cân Begw – Al Lewis (Tachwedd)
Tu Hwnt i’r Muriau – Yr Ods (Tachwedd)
Bwystfil Perffaith – Dienw (Tachwedd)
Wedi Blino – She’s Got Spies (Tachwedd)
Bwthyn – Priøn (Tachwedd)
Straeon Byrion – Yr Eira (Rhagfyr)
Tair Ferch Doeth – Chroma (Rhagfyr)
Orange Sofa / Byd Ffug- Adwaith (Rhagfyr)
Mae Nadolig wedi dod – Welsh Whisperer (Rhagfyr)

Albyms

Afonydd a Drysau – Dan Amor (Ionawr)
Pam Fod y Môr Dal Yna? – Tegid Rhys (Chwefror)
Mwy – Jaffro (Chwefror)
Enfys – Bryn Bach (Mawrth)
Ewropa – Ffrancon (Mai)
Arenig – Gwilym Bowen Rhys (
Mae’r Haul Wedi Dod – Geraint Lovgreen a’r Enw Da
Joia! – Carwyn Ellis & Rio 18
Bitw – Bitw (Mehefin)
Eadyth x Shamoniks (Gorffennaf)
Blodau Papur -Blodau Papur (Awst)
Y Dal yn Dynn y Tynnu’n Rhydd – Steve Eaves a Rhai Pobl (Awst)
Chawn Beanz – Pasta Hull (Awst)
Y Cyhuddiadau – Dafydd Hedd (Awst)
Cadw’r Slac yn Dynn – Welsh Whisperer  (Awst)
Boneddigion & Boneddigesau – Pasta Hull (Awst)
Pang! – Gruff Rhys (Medi)
Sbwriel Gwyn – Los Blancos (Medi)
Albym ‘Eos’ – NoGood Boyo (Medi)
O Mi Awn Ni Am Dro – Fleur de Lys (Hydref)
Mentro – Gwen Màiri (Hydref)
Fi yw Fi – MABLI (Hydref)
Amen – Mr (Hydref)
Iaith y Nefoedd – Yr Ods (Tachwedd)
Lloer – Brigyn (Tachwedd)
Cer i Grafu…Sori…Garu! – Carys Eleri (Tachwedd)
Rhyddid o’r Cysgodion Gwenwynig – Alffa (Tachwedd)
Hip Hip Hwre – 3 Hwr Doeth (Rhagfyr)
Nadolig yng Nghymru – Calan (Rhagfyr)

EPs

Stranger  – Mr Phormula (Ionawr)
Tafla’r Dis – Mei Gwynedd (Ionawr)
Diwedd y Byd – I FIght Lions (Chwefror)
Lle yn y byd mae hyn? – Papur Wal (Mawrth)
Rhamant – Hyll (Gorffennaf)
Ar Ben Fy Hun – Ffion Evans (Rhagfyr)

 

Fideos

Myn Mair – Lleuwen (Ionawr)
Dant Aur – Candelas (Ionawr)
Tafla’r Dis – Mei Gwynedd (Chwefror)
Cofia Fi – Lleuwen (Chwefror)
Adlewyrchu Arnaf I – Kizzy Crawford (Mawrth)
Cadw Fi Lan – Los Blancos (Mawrth)
Diolch am eich Sylwadau David – Bitw (Mawrth)
Yn y Weriniaeth Tsiec – Papur Wal (Mawrth)
Paid Gofyn Pam – SYBS (Ebrill)
Caneuon – YNYS (Ebrill)
Penblwydd Hapus Iawn – Breichiau Hir (Ebrill)
I Dy Boced – Thallo (Ebrill)
Tywydd Hufen Ia – Carwyn Ellis & Rio 18 (Mai)
Bywyd Llonydd – Pys Melyn (Mai)
Twti Ffrwti – KIM HON (Mai)
Yma – Blodau Papur (Mai)
Blithdraphilth – Sibrydion (Mai)
Mehefin 1af – Gwenno Fôn (Mehefin)
Diwedd y Byd – I Fight Lions (Mehefin)
Aderyn – Casi & The Blind Harpist (Mehefin)
I Fewn – Eadyth x Shamoniks (Gorffennaf)
Boneddigion a Boneddigesau – Pasta Hull (Gorffennaf)
Hey! – Adwaith (Gorffennaf)
Unman – Carwyn Ellis & Rio 18 (Mai)
Y Cylch Sgwâr – Gai Toms a’r Banditos (Awst)
Y Chwarel – Mr Phormula (Awst)
Y Reddf – Mared (Awst)
Dilyn Iesu Grist – Los Blancos (Medi)
Sbwriel Gwyn – Los Blancos (Medi)
Gwalia – Gwilym (Medi)
Dan y Tonnau – Lewys (Medi)
Nofio Efo’r Fishis – KIM HON (Hydref)
Mae’n Hawdd – Ynys (Hydref)
Sŵn y Glaw – Sywel Nyw (Tachwedd)
White Beam – R.Seiliog (Tachwedd)
Tu Hwnt i’r Muriau – Yr Ods (Tachwedd)
Perffaith – Gwenno Fôn (Tachwedd)
Bydd Wych – Rhys Gwynfor (Tachwedd)
Amen – Alffa (Tachwedd)
Wedi Blino -She’s Got Spies (Tachwedd)
Slingdick Droppin’ The Bassline – 3 Hŵr Doeth (Tachwedd)
Dyma Ni – Fleur de Lys – (Tachwedd)
Straeon Byrion – Yr Eira (Rhagfyr)
Sinema – Achlysurol (Rhagfyr)
Cân Begw – Al Lewis (Rhagfyr)

Dyma restr chwarae’r holl fideos:

*Diolch i PYST am eu cymorth wrth lunio’r rhestr hwn.