Cynnyrch Newydd 2020

Gwobrau’r Selar – Rhestr Cynnyrch 2020

Dyma restr gynhwysfawr o gynnyrch Cymraeg sydd wedi’i ryddhau yn ystod 2020 –  EPs, Albyms a fideos cerddoriaeth. Mae’r cynnyrch i gyd yn gymwys ar gyfer Gwobrau’r Selar eleni. Cysylltwch â ni os fyddwch yn sylwi ar unrhyw beth sydd ar goll (yselar@live.co.uk / @Y_Selar), ond darllenwch ganllawiau Gwobrau’r Selar i sicrhau fod y cynnyrch dan sylw’n gymwys gyntaf.

Recordiau Hir

3 – Elis Derby (Ionawr)

Dilyn Afon – Cynefin (Ionawr)

Bur Hoff Bau – Priøn (Chwefror)

Mirores – Ani Glass (Mawrth)

Rhywbryd yn Rhywle – Lewys (Mawrth)

Prysur Ymarfer – Bitw (Mawrth)

Mai – Georgia Ruth (Mawrth)

Bwncath – Bwncath II (Mawrth)

Swish – Omaloma (Ebrill)

Hunanladdiad Atlas – Dafydd Hedd (Ebrill)

Intervention – Hippies vs Ghosts (Ebrill)

Llyfrau Hanes – Alun Gaffey (Ebrill)

Y Goreuon (eto) – HyWelsh (Mai)

Map Meddwl – Yr Eira (Mai)

Machynlleth Sound Machine – Machynlleth Sound Machine (Mai)

Y Dydd Olaf (Bonws ac ail-gymysgiadau) – Gwenno (Mehefin)

Telyn Rawn – Rhodri Davies (Gorffennaf)

Cofi 19 – Artistiaid Amrywiol (Gorffennaf)

Cwantwm Dub – Geraint Jarman (Awst)

Y Drefn – Mared (Awst)

Maske – Carw (Awst)

Cwm Gwagle – Datblygu (Awst)

Yuke Yl Lady – Eilir Pierce (Hydref)

Motorik – Ghostlawns (Hydref)

Bwca – Bwca (Tachwedd)

Tiwns – Mr Phormula (Tachwedd)

Feiral – Mr (Rhagfyr)

 

Recordiau Byr (EPs neu gryno albyms)

Ti – Carwyn Ellis (Ebrill)

Morfa Madryn – Alistair James (Ebrill)

Ogof – Plyci (Mai)

Ynysig #1 – Hap a Damwain (Mai)

Ynysig #2 – Hap a Damwain (Mehefin)

Ynys Araul – Ani Glass (Medi)

Beth Nawr? – Static Inc (Hydref)

Mas o Ma – Eädyth x Izzy Rabey (Hydref)

Dim ond Dieithryn – Lisa Predrick (Tachwedd)

Pastille – HMS Morris (Rhagfyr)

Mai:2 – Georgia Ruth (Rhagfyr)

A i Z – Datblygu (Rhagfyr)

 

Fideos cerddoriaeth

Glaw Ail Law – Bandicoot (Ionawr)

Mirores – Ani Glass (Ionawr)

Wyneb i Weirad – Eädyth x Shamoniks (Ionawr)

Dos yn Dy Flaen – Bwncath (Chwefror)

Babanod – HMS Morris (Chwefror)

Madryn – Georgia Ruth (Chwefror)

Mae Eira’n Anghofio – Al Lewis (Chwefror)

Piper Malibu – Papur Wal (Mawrth)

Pob Nos – Yr Eira (Mawrth)

Cwyr – SYBS (Ebrill)

Cymry Feiral – Wranws (Ebrill)

Adenydd – Teleri (Ebrill)

Dau Gam – Derw (Mai)

Mwydryn – Melin Melyn (Mai)

Womanby II – Hyll (Mai)

Enfys – Elin Fflur (Mehefin)

Hiraeth Ddaw – Jacob Elwy a’r Trŵbz (Gorffennaf)

Pontydd – Mared (Gorffennaf)

Elvis Rock – Bwca (Awst)

Wedi Mynd – Bethan Mai (Awst)

Golau – magi. (Awst)

Ble Cei Di Ddod i Lawr – Derw (Awst)

Pobl Dda y Tir – Gai Toms (Awst)

Coridor – Hyll (Awst)

Amrant – Carw (Medi)

Yuke Yl Lady – Eilir Pierce (Hydref)

Y Tywysog a’r Teigr – Y Dail (Hydref)

Pellter – Eve Goodman (Hydref)

Dim Ffiniau – Mei Gwynedd (Hydref)

O. G. Greta – Calan (Tachwedd)

Cusco – Mêl (Rhagfyr)

Swigod y Nadolig – Carys Eleri (Rhagfyr)

Myfyrwyr Rhyngwladol – HMS Morris (Rhagfyr)

Achub Fi – Parisa Fouladi (Rhagfyr)

Mi Gredaf i – Al Lewis (Rhagfyr)