Cynnyrch Newydd 2022

Cynnyrch Newydd 2022

Recordiau Byr

‘Diflanu (Y Remixes)’ – Chwalaw (Chwefror)

EP ‘Ynys Alys’ (Mawrth)

‘Gweler Ein Gofid’ – Sister Wives (fersiwn feinyl newydd gydag ail-gymysgiadau) (Mawrth)

Under The Open Sky EP – The Mighty Observer (Ebrill)

‘Dihanfa Fwyn’ – Lisa Pedrick (Gorffennaf)

‘Pen Bwy Gilydd’ – The Joy Formidable (Awst)

‘Llygredd Gweledol’ – Chroma (Awst)

‘Crescent’ – Thallo (Hydref)

‘BTTB Cyfres 1’ – Worldcub (Tachwedd)

EP Mali Hâf – Mali Hâf (Tachwedd)

 

Recordiau Hir

‘Deuddeg – Sywel Nyw (Ionawr)

‘Ambell i Gân’ – Artistiaid Amrywiol (Mawrth)

‘Detholiad o Hen Faledi II’ – Gwilym Bowen Rhys (Mawrth)

 ‘Annwn’ – Mari Mathias (Mawrth) 

‘Giamocs’ – Hippies vs Ghosts (Ebrill)

‘Tri’ – Plu (Ebrill)

‘I KA CHING 10’ (Mai)

‘Cariad y Tir’ – Kizzy Crawford (Mai)

‘Rhywun yn Rhywle’ – Meredydd Morris (Mehefin)

‘Byd Heb (Ystyr)’ – Ystyr (Mehefin)

‘Bato Mato’ – Adwaith (Gorffennaf)

‘Mae ‘na Olau’ – Pedair (Gorffennaf)

‘Eneidiau’ – Burum (Gorffennaf)

‘Yr Offerynnols Uffernoliadaus!’ – Sachasom (Gorffennaf)

‘Breuddwyd y Ffwl’ – Elis Derby (Gorffennaf)

‘Yn Fy Mhenglog’ – Hylif (Awst)

‘Haul/Lloer’ – Awst (Awst)

‘Ar Hyd i Bawb a Fynno’ – Elfed Saunders Jones (Medi)

 ‘Edyf’ – Cerys Hafana (Medi)

‘Cyrraedd yr Harbwr Diogel’ – Arfon Wyn (Hydref)

‘Y Gawres’ – Sister Wives (Hydref)

‘Dal i Freuddwydio’ – Artistiaid Amrywiol (Hydref)

Seren – Angharad Rhiannon (Hydref)

‘Ynys’ – Ynys (Tachwedd)

‘Avanc – Yn Fyw’ – Avanc (Tachwedd)

‘Dathlu Fflach yn 40’ (Tachwedd)

‘Sŵnamii’ – Sŵnami (Rhagfyr)

 

Senglau yn ôl Mis

 

Ionawr

‘Machlud’ – Sywel Nyw

‘’sbrydion’ – Rufus Mufasa

‘Atgyfodi’ – Dafydd Hedd

‘Blerr’ – Tara Bandito

‘Adar Newlan’ – Imarhan gyda Gruff Rhys

‘Niwl’ (Ail-gymysgiad Roughion) – Endaf, Dafydd Hedd a Mike RP 

‘Creulon yw yr Haf’ – Siôn Russell Jones

‘Y Gwylwyr’ – Candelas gyda Nest Llewelyn

‘Meillionen’ (ailgymysgiad Roughion) – Band Pres Llareggub

 

Chwefror

‘Mwgwd’ – Lloyd Steele

‘Trai’ – Gwenno Morgan

‘Cân yr Ysbrydion’ – AVANC

‘Yng Ngwres yr Haul’ – Aled Lewis Evans Simon Chandler a Menna Collins

‘Y Milltiroedd Maith’ (ail-gymysgiad Carcharorion) – Steve Eaves

‘Rebel’ – Mari Mathias

‘Welsh Tourist Bored’ / ‘Hunangofiant – Traddodiad Ofnus

‘Rhyl’ – Tara Bandito

‘Sara’ – Glain Rhys

‘Eto’ – Adwaith

‘Canghenion’ – Pelydron

Cont y Môr’ – Blind Wilkie McEnroe

 

Mawrth

‘Seithfed Nef’ – Lisa Pedrick x Shamoniks

‘Gwingo’ – Ffracas

‘Annwn’ – Mari Mathias

‘Morfudd’ – Blodau Papur

‘Paid Newid Dy Liw’ – Mali Hâf

‘Canu Gwlad’ – Yr Eira

‘Be Bynnag Fydd’ – Sŵnami

 ‘Y Nos Mewn Cariad’ –  Woodooman

‘Drama Queen’  – Tara Bandito

‘Storm dros Ben-y-Fâl’ – Plu

‘Sant y Lloer’ – Awst

‘Chwalu’r Hud’ – Serol Serol

 

Ebrill

‘Dal ar y Teimlad (ailgymysgiad Nate Williams)’ – Mared

‘Rownd a Rownd’ – Sage Todz

‘Nia’  Geth Vaughan

‘Adain Ystlum’ – AhGeeBe

Cyn i Ti Adael’ – Geraint Rhys

‘Superted’ – Angel Hotel

‘Mabli’ – Siddi

‘Disgo’r Boogie Bo’ / ‘Gadawa Fi Mewn’ – Elis Derby

‘Nôl ac yn Ôl / Anghofia Dy Hun (Ar Fora Dydd Llun)’ – Papur Wal

‘Targed’ – Dienw

‘Ffŵl Ohona i’ – Leri Ann

‘Dydd Ar Ôl Dydd’ – Meredydd Morris

‘Cân Merthyr’ – Kizzy Crawford

‘Yr Enfys’ – Griff Lynch

‘Golau Gwyrdd / Sinema II’ – Achlysurol

 

Mai

‘Red Adair’ (ail-gymysgiad Sywel Nyw) – Cpt. Smith

‘Mwg Mawr Gwyn (Pen Dub /Remix’ – Tom Macaulay 

‘Wedi Blino’ – Adwaith

‘Os Oes Cymaint o Drwbwl…’ – Y Cledrau

Pwy Sy’n Galw?’ – Lloyd & Dom James

‘Dau Fyd’ – Yws Gwynedd

‘Cysgod Mis Hydref’ – Candelas

‘Heuldy (ft. Mali Hâf): FRMAND 

‘Pysgod’ – Ystyr

‘Cariad Cywir’ – Burum

 

Mehefin

‘Lawr ar fy Nghwch’ – Elis Derby

‘Paradis Disparu’ – Sŵnami

‘O Hyd’ – Sage Todz

‘Cariadon’ – Leri Ann

‘Numero Uno’ – Lisa Pedrick

‘cynbohir’ – Gwilym

‘Popty Ping’ – FRMAND x Jardinio

‘Atgofion’ – Tapestri

‘Un Cenedl’ – Mr Phormula

 ‘Weithiau’ / ‘Caru Cyffuriau’ – Chroma

‘Pibddawns Dowlais’ – Burum

‘America’ – Ciwb

‘Englynion Angylion’ – Rogue Jones

‘Nefoedd yr Adar’ – Melin Melyn

 

Gorffennaf

‘Fory ar ôl Heddiw’ – Fleur de Lys

‘Un Noson Arall’ – Achlysurol

‘Camddyfynnu’ – Lisa Pedrick

‘Styc a Sownd i’r Ffôn’  – Pwdin Reis

‘Golau’ – Popeth gyda Martha Grug

‘Rhyddid’ – Mr Phormula ac Eädyth

‘Gwahaniaeth’ – FMRAND a Jardinio

‘Pam Dylen Ni Ddim’ – Bwca

‘Olwyn Uwchben y Dŵr’ / ‘29’ – Mei Emrys

‘Cofleidio’r Golau’ – Kathod

‘Dihanfa Fwyn’ – Lisa Pedrick

‘Meidia’r Gap’ – Chroma

 ‘Auto-Da-Fé’ – Heddlu

‘Torri’ – Worldcub

‘adfywio.’ – skylrk.

 

Awst

‘Chwaraewr Gorau (Yr Ail Dîm)’ / ‘Kareen Abdul Jabbaar’  – Los Blancos

‘Troelli’ /  ‘O Hedyn Bach’ – Kathod

‘Rhywbeth yn y Sêr’ – Eden

‘Pedair Deilen’ – Mali Hâf

‘Caerdydd yn Mis Awst’  – Achlysurol

‘Rhedeg Atat Ti’ – Angharad Rhiannon

 

Medi

‘Mecsico’ – Derw

‘Newid’  – Popeth gyda Kizzy Crawford

‘Sudd’ – Adwaith

 ‘Fel Hyn’ – Morgan Elwy a Pen Dub

‘Heddiw’ – H O R S E S x Conformist 

‘Yr Unig Un’ – Tom Macaulay

 ‘Creithiau’  – Ffatri Jam

Ffawd a Ffydd’ – Fleur de Lys

‘Rhyddid’ – Lleuwen

‘Pluo’ – Thallo

 

Hydref 

‘Torri Fy Ngwallt yn Hir’ – Angel Hotel

‘Môr Du’ – Ynys

‘O Dŷ i Dŷ / Streets at Night’ – Sister Wives

‘Bore Sul (yn ei thŷ hi)’ – Mei Emrys

 ‘Blas y Diafol’ – Popeth gyda Bendigaydfran

‘Y Cymry yn Qatar’ – Jonny Thomas

 ‘Sgerbyde’ – Gwcci

‘Hei Mr Blaidd’ – Pwdin Reis

‘i ti’ – Gillie

 

Tachwedd

‘Ben Davies o Gastell Nedd’ – Y Southalls

‘Bricsen Arall’ – Los Blancos

‘Cyrff’ – Ffatri Jam

‘Tywod’ – Melda Lois

‘Fern Hill’ – Mali Hâf

‘Weithiau Mae’n Anodd’ – Lo Fi Jones

‘Waka Waka Cymru’ – Josgins

‘Sgen Ti Awydd?’ – Maes Parcio

‘Triongl Dyfed’ – Rogue Jones

‘Ennill yn Barod’ – Ani Glass

‘Harlech 2022’ – Ystyr

‘Wyt Ti’n Clywed?’ – Sŵnami

‘Safwn yn y Bwlch’ – Jono Davies a Glyn Pwd

‘Cefnogi Cymru’ – Dadleoli

‘Lleuad Du’ – Parisa Fouladi

‘Adar y Nos – Rhys Gwynfor a Lisa Angharad

‘Cyfle’ – Patryma

 ‘Coliseum’ – Gai Toms  

 

Rhagfyr

‘Hen Garolau’ – Linda Griffiths

‘Zion’ – Morgan Elwy a Jacob Elwy

‘Eira Flwyddyn Nesaf’ – Glan Rhys

‘Golau’ – Alis Glyn

‘Amser Dolig’ – Geraint Rhys

‘Dolig Diddiwedd’ – Elis Derby