Enwebu ar gyfer Gwobrau’r Selar

Cynigiwch eich enwebiadau isod…

Yn ôl yr arfer cyfle i chi gynnig syniadau ynglŷn â phwy a beth ddylai gael ei hystyried ar gyfer rhestrau hir Gwobrau’r Selar eleni trwy gynnig enwebiadau ar gyfer y gwahanol gategorïau.

Bydd enwebiadau Gwobrau’r Selar yn cau ar 29 Tachwedd. Wedi hynny bydd panel Gwobrau’r Selar yn dewis rhestrau hir o’r enwebiadau, gyda’r bleidlais gyhoeddus yn agor ar ddechrau Rhagfyr.

    Croeso i chi lenwi ac anfon y ffurflen fwy nag unwaith os hoffech chi enwebu sawl enw mewn un categori.

    Byddwch chi’n sylwi mae’n siŵr ar gwpl o gategorïau gwahanol i’r arfer ar y rhestr – mae hyn mewn ymateb i’r flwyddyn wahanol rydym wedi profi yn 2020. Mae ‘Gwobr 2020’ yn wobr newydd lle rydym yn chwilio am bobl yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg sydd wedi ymateb mewn ffordd gadarnhaol i ddigwyddiadau’r flwyddyn (e.e. Covid, Black Lives Matter).