Enwebu ar gyfer Gwobrau’r Selar

Cynigiwch eich enwebiadau isod…

Yn ôl yr arfer cyfle i chi gynnig syniadau ynglŷn â phwy a beth ddylai gael ei hystyried ar gyfer rhestrau hir Gwobrau’r Selar eleni trwy gynnig enwebiadau ar gyfer y gwahanol gategorïau.

Bydd enwebiadau Gwobrau’r Selar yn cau ar 21 Rhagfyr. Wedi hynny bydd panel Gwobrau’r Selar yn dewis rhestrau hir o’r enwebiadau, gyda’r bleidlais gyhoeddus yn agor ar ddechrau Rhagfyr.

    Croeso i chi lenwi ac anfon y ffurflen fwy nag unwaith os hoffech chi enwebu sawl enw mewn un categori.

    A ninnau’n dal i ddisgwyl i ‘normalrwydd’ ddychwelyd yn llawn, mae categorïau 2021 yn debyg iawn i rai 2020. Rydym unwaith eto wedi penderfynu cyflwyno ‘Gwobr 2021’ (Gwobr 2020 llynedd) gan roi’r cyfle i rywun yn y diwydiant cerddoriaeth Gymraeg gael cydnabyddiaeth am y modd maent wedi ymateb mewn ffordd gadarnhaol i ddigwyddiadau/pynciau llosg/heriau penodol y flwyddyn. Eädyth oedd enillydd y wobr ar gyfer 2020.