Pleidleisia dros Wobrau’r Selar 2021

Nod Gwobrau’r Selar yw gwobrwyo’r bandiau ac artistiaid cerddorol cyfoes sydd wedi bod yn weithgar yn y sin Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae panel o gyfranwyr rheolaidd cylchgrawn Y Selar wedi llunio rhestrau hir ar gyfer y categorïau ar sail enwebiadau gan y cyhoedd, a dyma dy gyfle i ddewis yr enillwyr.

Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ystod wythnos Gwobrau’r Selar ar Radio Cymru rhwng 14-18 Chwefror 2022. Cadwch olwg am fanylion pellach ar gyfryngau amrywiol Y Selar a BBC Radio Cymru.

Mae angen i ti fod yn aelod o Clwb Selar i bleidleisio. Os nad wyt ti eisoes yn aelod, gelli di ymaelodi isod fel Ffan yn rhad ac am ddim, neu ddewis un o’r opsiynnau eraill i fanteisio ar y pethau gwych sydd gan Clwb Selar i’w cynnig.

Mewngofnodi

Mae enillwyr Gwobrau’r Selar yn cael eu dewis gan aelodau Clwb y Selar – ond mae’n hawdd ymuno!

Os wyt ti eisoes yn aelod o’r Clwb, defnyddia’r botwm uchod i fewngofnodi a bwrw dy bleidlais.

Neu ymuna â Chlwb y Selar nawr a gei di bleidleisio yn syth. Mae aelodaeth ‘Ffan’ yn rhad ac am ddim, neu pryna un o’n pecynnau aelodaeth i gael manteision a nwyddau arbennig:

Lefel Pris  
Ffan Am ddim Dewis

Cofrestrwch fel ffan Y Selar i dderbyn ein e-gylchlythyr achlysurol gyda newyddion am Y Selar, a’r sin gerddoriaeth.

Roadie £5.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi o’r cylchgrawn yn y post (dwywaith y flwyddyn)
 • Ebost misol y clwb, yn cynnwys cynigion arbennig cerddorol
Drymiwr £10.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, yn cynnwys cynigion arbennig cerddorol
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
Basydd £20.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Cyfle cyntaf i brynu copi record feinyl aml-gyfrannog Y Selar (nifer cyfyngedig) gyda 25% o ostyngiad i’r pris
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
Gitarydd blaen £30.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid (disgownt codes a ballu gan labeli ac ati)
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
 • Copi o record feinyl aml-gyfrannog (nifer cyfyngedig) Y Selar
 • Crys T Y Selar wrth ymuno
Prif ganwr £50.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid (disgownt codes a ballu gan labeli ac ati)
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
 • Copi o record feinyl aml-gyfrannog (nifer cyfyngedig) Y Selar
 • Crys T Y Selar wrth ymuno
 • Cael eich henwi fel ‘Cyfaill Y Selar’ ar dudalen 3 pob rhifyn o’r cylchgrawn
Rheolwr £100.00 bob blwyddyn. Dewis
 • Copi rhifynnau Selar x 2 trwy’r post gyda rhodd bach bob tro
 • Ebost misol y clwb, sy’n cynnwys cynigion gan bartneriaid (disgownt codes a ballu gan labeli ac ati)
 • Anrheg Nadolig gan Y Selar
 • Copi o flwyddlyfr Y Selar
 • Copi o record feinyl aml-gyfrannog (nifer cyfyngedig) Y Selar
 • Crys T Y Selar wrth ymuno
 • Cael eich henwi fel ‘Cyfaill Y Selar’ ar dudalen 3 pob rhifyn o’r cylchgrawn
 • Poster mawr o glawr rhifynnau newydd Y Selar, wedi’i lofnodi gan yr artist ar y clawr
 • Tocyn VIP i unrhyw ddigwyddiad bydd Y Selar yn trefnu

← Yn ôl i’r hafan