Pleidleisia dros Wobrau’r Selar 2023

Nod Gwobrau’r Selar yw gwobrwyo’r bandiau ac artistiaid cerddorol cyfoes sydd wedi bod yn weithgar yn y sin Gymraeg dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae panel o gyfranwyr rheolaidd cylchgrawn Y Selar wedi llunio rhestrau hir ar gyfer y categorïau ar sail enwebiadau gan y cyhoedd, a dyma dy gyfle i ddewis yr enillwyr.

Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr yn ystod wythnos Gwobrau’r Selar ar Radio Cymru rhwng 12–16 Chwefror 2024.

Mae angen i ti fod yn aelod o Clwb Selar i bleidleisio. Os nad wyt ti eisoes yn aelod, gelli di ymaelodi isod fel Ffan yn rhad ac am ddim, neu ddewis un o’r opsiynnau eraill i fanteisio ar y pethau gwych sydd gan Clwb Selar i’w cynnig.

Mae pleidleisio dros Wobrau’r Selar wedi dod i ben

Mae’r bleidlais bellach ar gau a bydd rhestrau byrion yn cael eu cyhoeddi yn fuan.