Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2014-20

Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2014

Cân Orau (Noddir gan Ochr 1)

Ymollwng –Yr Eira

Trysor – Yr Eira

Mari Sal – Y Bandana

Neb ar ôl – Yws Gwynedd

Mae Na Le – Yws Gwynedd

Saethu Cnau – Palenco

Llosgwch y Tŷ i Lawr – Y Ffug

Cariad Dosbarth Canol Cymru – Y Ffug

Haf – Y Reu

Merched Mumbai – Bromas

Golau Arall – Gwenno

Y Lleiafrifol – Mr Phormula

Gwaith Celf Gorau (Noddir gan Y Lolfa)

Codi/\Cysgu – Yws Gwynedd

Neb – Uumar

Arthur – Plu

Cofiwch Dryweryn – Y Ffug

Bodoli’n Ddistaw – Candelas

Colli Cwsg – Yr Eira

Brigyn 4

Castro

Hyrwyddwyr Gorau (Noddir gan Brifysgol Aberystwyth)

4 a 6

Mafon

Gŵyl Gwydir

Guto Brychan

Cymdeithas yr Iaith

Klep Dim Trep

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau (Noddir gan Heno)

Dyl Mei

Geth a Ger

Gwenno Saunders

Lisa Gwilym

Griff Lynch

Gergia Ruth Williams

Artist Unigol Gorau (Noddir gan Rondo)

Kizzy Crawford

Yws Gwynedd

Gwenno

Tom ap Dan

The Gentle Good

Elin Fflur

Casi Wyn

Gildas

Band neu Artist Newydd (Noddir gan BBC Radio Cymru )

Ysgol Sul

Chwalfa

Estrons

Tymbal

Y Trŵbz

Palenco

Fleur de Lys

Digwyddiad Byw (Noddir gan Y Stiwdio Gefn)

Gŵyl Gwydir

Maes B

Gŵyl Crug Mawr

Sesiwn Fawr Dolgellau

Gŵyl Tafwyl

Y Ddawns Rhyng-gol

Gŵyl Arall

Band Gorau (Noddir gan Gorwelion)

Candelas

Y Bandana

Sŵnami

Y Ffug

Yr Eira

Bromas

Endaf Gremlin

Y Reu

Fideo Gorau (Noddir gan S4C)

Yr Wylan Fry – The Gentle Good (Jammy Custard)

Deud y byddai’n disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog (Ochr 1 – On Par)

Sgwenna dy Stori – Elin Fflur (Sion Griffiths)

Gwenwyn – Sŵnami (Storm+Shelter)

Sŵn Clo – Mwnci Nel (

Cynt a’n Bellach – Candelas (Gorwelion – Ryan Owen)

Braf Dy Fywyd – Losin Pwdr (Ochr 1 – Sion Mali)

Poeni am Billy – Y Pencadlys (Ochr 1 – Gwyn Eiddior)

Chwarae Hi’n Saff – I Fight Lions (Ochr 1 – Iwan Pitts)

Dagrau – Carw (Llaima Mali Cárdenas)

(Rhestr lawr o fideos 2014)

Recordiau Hir 2014 (Noddir gan Rownd a Rownd)

Rainhill Trials – Dan Amor (Ionawr)

I’r – Bur Hoff Bau (Mawrth)

Cymud – Mr Phormula (Mawrth)

Dail y Gaeaf – Saron (Mawrth)

Tincian – 9Bach (Mawrth)

Heulwen o Hiraeth – Al Lewis (Ebrill)

I’r Dim – Llwybr Llaethog (Mai)

Cam 1 – Amlgyfrannog (Mehefin)

Codi /\ Cysgu – Yws Gwynedd (Mehefin)

Cynefin Cae Gwyn – Amlgyfrannog (Mehefin)

Erbyn Hyn – Datblygu (Mehefin)

Titw Tomos Afiach – Tom ap Dan (Mehefin)

Let me tell you a story called Taan yn fy mola – Huwbobs Pritchard (Gorffennaf)

Aflonydd – Gwyllt (Gorffennaf)

Planu Hedyn Cariad – Welsh Whisperer (Gorffennaf)

Gimig – Mwnci Nel (Awst)

Endaf Gremlin (Awst)

Dacw’r Tannau – Chris Jones (Medi)

Lleuad Llawn – Elin Fflur (Tachwedd)

Y Dydd Olaf – Gwenno (Tachwedd)

Dere Mewn – Colorama (Tachwedd)

Brigyn 4 – Brigyn (Tachwedd)

Cysgu – Dewi Williams (Tachwedd)

Codi’n Fore – Bromas (Rhagfyr)

Candelas (Rhagfyr)

Dwyn yr Hogyn Nôl – Geraint Jarman (Rhagfyr)

Recordiau Byr 2014 (Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg)

Bach yn Ryff – Jamie Bevan a’r Gweddillion (Ionawr) EP

Castro (Chwefror) EP

Aoesheddwch – Gramcon (Chwefror) EP

Chwarae CuddioBreichiau Hir (Chwefror) Sengl

Ymollwng – Yr Eira (Chwefror) Sengl

Yr Euog – Yr Eira (Mawrth)

Palu Tyllau – Breichiau Hir (Mawrth) Sengl

Darnau Bach / Haf – Y Reu (Ebrill) Sengl

Effaith Trowsus Lledar – Gwyllt (Ebrill) Sengl

Cofiwch Dryweryn – Y Ffug (Ebrill) EP

Byth yn Agor – Breichiau Hir (Ebrill) Sengl

Difaru Dim Byd – Fleur de Lys (Ebrill) Sengl

Merched Mumbai – Bromas (Mai) Sengl

Twrch / Weithiau – Tymbal (Mai) Sengl

Dal Dy Wên – Talmai (Mai) Sengl

Arthur – Plu (???) Sengl

Crafangau – Fleur de Lys ( Mehefin) Sengl

Cysgod Cyfarwydd – Mellt (Gorffennaf ) EP

Câr dy Henaint – Losin Pwdr (Gorffennaf) EP

Gadael y Gorffennol – Lowri Evans (Gorffennaf) EP

Beth / Saethu Cnau – Palenco (Awst) Sengl

Tangnefedd – Twmffat (Awst) EP

Cynt a’n Bellach – Candelas (Awst) Sengl

Dim Cyfrinach – Candelas (Awst) Sengl

Cynnydd / Gwenwyn – Sŵnami (Medi) Sengl

Colli Cwsg – Yr Eira (Tachwedd) EP

Neb – Uumar (Tachwedd) EP

Mari Sal / Tafod y Tonnau – Y Bandana (Tachwedd) Sengl

Bywyd BrafFleur de Lys (Rhagfyr) EP

Hiraeth – Carcharorion (Rhagfyr) EP

Categori Newydd – ‘Offerynnwr Gorau’ (Noddir gan Goleg Ceredigion)

Rhestrau Hir 2015

RECORDIAU HIR – Noddir gan Rownd a Rownd

Paid a Deud – Gildas (Mai) Albwm

Uwch Gopa’r Mynydd – Yucatan (Mehefin) Cryno albwm

Sŵnami – Sŵnami (Awst) Albwm

Yn y Dechrau – Y Trŵbz (Awst) Albwm

Elixir – Elidir Jones (Awst) Albwm

Mwng – Band Pres Llareggub (Hydref) Albwm

Gwrthgyferbyniad – Neil Rosser a’r Band

VU – Rogue Jones (Tachwedd) Albwm

Tir a Golau – Plu (Tachwedd) Albwm

Dulog – Brigyn (Rhagfyr) Albwm

Porwr Trallod – Datblygu (Rhagfyr) Albwm

RECORDIAU BYR (Senglau / EPs) – Noddir gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae’r Angerdd Yma yn Troi yn Gas – Breichiau Hir (Mawrth) EP

Dal i Frwydro – Osian Howells (Mawrth) Sengl

Machlyd Haul – Ysgol Sul (Mawrth) Sengl

Bradwr – Band Pres Llareggub (Ebrill) EP

Nirfana – HMS Morris (Ebrill) Sengl

Nôl ac Ymlaen – Calfari (Mai) EP

Les Soeurs – Carw (Mehefin) EP

Penwythnos Heulog – Dan Amor (Mehefin) Sengl

Dy Anadl Di / Pan Ddaw Yfory – Yws Gwynedd (Mehefin) Sengl

Heneiddio – Uumar (Mehefin) Sengl dwbl A

Ffôl / Little Things – Ani Glass (Gorffennaf) Sengl

Hadyn – Y Reu (Gorffennaf) EP

Ffynhonnel Ffôl – Terfysg (Awst) EP

Un ar ôl y Llall – Y Cledrau (Awst) EP

Du Llun – Mr Huw (Awst) EP

Tymbal (Awst) EP

Heddwch a Helynt – Roughion (Medi) EP

Byw – Chwalfa (Medi) EP

Inca (Medi) EP

I Lygaid yr Haul – Clinigol (Medi) Sengl

Trên ar y Cledrau – Art Bandini (Medi) Sengl

Ble’r Aeth yr Haul / Hiroes i’r Drefn – Yr Ods (Hydref) Sengl dwbl A

Dieithriaid – Yr Angen (Hydref) EP

Huno – Ysgol Sul (Rhagfyr) EP

Dwyn y Dail – Patrobas (Rhagfyr) EP

CÂN ORAU – Noddir gan Ochr 1

Mhen i’n Troi – Y Reu

Aberystwyth yn y Glaw – Ysgol Sul

Trwmgwsg – Sŵnami

Melynllyn – Anelog

Foxtrot Oscar – Band Pres Llareggub

Gwell ‘Na Hyn – Y Reu

Nirfana – HMS Morris

Hiroes i’r Drefn – Yr Ods

Heneiddio – Uumar

Machlud Haul – Ysgol Sul

HYRWYDDWYR GORAU

Twrw

Maes B

4a6

Gorwelion

Mafon

Cymdeithas yr Iaith

Nyth

CYFLWYNYDD GORAU – Noddir gan Heno

Griff Lynch

Lisa Gwilym

Georgia Ruth Williams

Michael Aaron Hughes

Guto Rhun

Huw Stephens

Heledd Watkins

Dyl Mei

ARTIST UNIGOL GORAU – Noddir gan Rondo

Gwenno

Yws Gwynedd

Casi

Welsh Whisperer

Mr Huw

Y Pencadlys

Aled Rheon

BAND NEWYDD GORAU – Noddir gan Gorwelion

Cpt Smith

Band Pres Llareggub

Anelog

Uumar

Terfysg

Fi a Fo

Hyll

Estrons

DIGWYDDIAD BYW GORAU – Noddir gan Stiwdio Gefn

Maes B

Tafwyl

Gig Candelas, Sbectol a Mr Phormula – Frân Wen

Gwyl Gopr Amlwch

Gwyl Nôl a Mlan

Gŵyl Crug Mawr

Twrw Trwy’r dydd

OFFERYNWR GORAU – Noddir gan Coleg Ceredigion

Owain Roberts – Band Pres Llareggub

Billy Morley – Y Ffug

Guto Howells – Yr Eira

Gwilym Bowen Rhys – Plu/Bandana

Mei Gwynedd – Sibrydion, Endaf Gremlin, a.y.b.

Pat Morgan – Datblygu

Robin Jones – Y Bandana

GWAITH CELF GORAU – Noddir gan Y Lolfa

Mae’r Angerdd Yma’n Troi’n Gas – Breichiau Hir

Heneiddio – Uumar

Les Soeurs – Carw

Dulog – Brigyn

Dieithriaid – yr Angen

Sŵnami – Sŵnami

VU – Rogue Jones

Resbiradaeth – Cpt Smith

BAND GORAU – Noddir gan Brifysgol Aberystwyth

Y Reu

HMS Morris

Sŵnami

Band Pres Llareggub

Candelas

Plu

Ysgol Sul

Breichiau Hir

FIDEO CERDDORIAETH GORAU – Noddir gan S4C

Hiroes i’r Drefn – Yr Ods

Hawdd – Aled Rheon

Sŵn y Galon Fach yn Torri – Huw M

Actorion – Palenco

Eryri – Brigyn

Yr Afon – Alun Gaffey

Sais – Carcharorion

Gwalia – Gai Toms

Effaith Trowsus Lledar – Gwyllt

X1 – Plyci

Pan Ddaw’r Dydd – Saron

Y Garreg Ateb – The Joy Formidable

Nirfana – HMS Morris

Ble’r Aeth yr Haul – Yr Ods

Sebona Fi – Yws Gwynedd

Penwythnos Heulog – Dan Amor

Caeth i Ryddid – mr huw

Senglau’r Selar

Aberystwyth yn y Glaw – Ysgol Sul (Chwefror)

Mwg Bore Drwg – Henebion (Mawrth)

Neb yn Aros – Terfysg (Ebrill)

Resbiradaeth – Cpt Smith (Mai)

Meddwl ar Goll – Patrobas (Mehefin)

Llwybrau – Raffdam (Medi)

Terfyn – Y Galw (Hydref)

Rhestrau Hir 2016

Cân Orau / Best Song

Llenyddiaeth – Cpt Smith

Lle’r Awn i Godi Hiraeth – Cowbois Rhos Botwnnog

Gweld y Byd Mewn Lliw – Band Pres Llareggub

Ha Ha Haf – Omaloma

Promenad – Ysgol Sul

Suddo – Yr Eira

Helo Hiraeth – Geraint Jarman

Cyn i’r Lle Ma Gau – Y Bandana

Canfed Rhan – Candelas

Hir Pob Aros – Ysgol Sul

Deud y Byddai’n Disgwyl – Cowbois Rhos Botwnnog

Gwaith Celf Gorau / Best Artwork

Briw – Uumar

5 – I Ka Ching

IV – Cowbois

Fel Ton Gron – Bandana

Ruins / Adfeilion –The Gentle Good

Kurn – Band Pres Llareggub

Hyrwyddwyr Gorau / Best Promoter

Maes B

Nyth

4 a 6

Gorwelion

Clwb Ifor Bach

Cymdeithas yr Iaith

Neuadd Ogwen

Cyflwynydd Cerddoriaeth Gorau / Best Music Presenter

Griff Lynch

Huw Stephens

Lisa Gwilym

Geth a Ger

Tudur Owen

Welsh Whisperer

Artist Unigol Gorau / Best Solo Artist

Alun Gaffey

Geraint Jarman

Gentle Good

Gwenno

Yws Gwynedd

Alys Williams

Gwilym Bowen Rhys

Welsh Whisperer

Digwyddiad Byw Gorau / Best Live Event

Gig y Pafiliwn, Steddfod Y Fenni

Maes B, Eisteddfod Y Fenni

Tafwyl

Gig Olaf Y Bandana – Neuadd y Farchnad, Caernarfon

Gŵyl Nôl a Mla’n

Gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Steddfod Meifod

Gŵyl Crug Mawr

Band neu Artist Newydd Gorau / Best Breakthrough Act

Chroma

Argrph

Cadno

Hyll

Ffracas

Brython Shag

Rifleros

Magi Tudur

Band Gorau / Best Band

Y Bandana

Cpt Smith

Cowbois Rhos Botwnnog

HMS Morris

Sŵnami

Candelas

Band Pres Llareggub

Yr Ods

Offerynnwr Gorau / Best Instrumentalist

Merin Lleu (Band Pres Llareggub)

Robin Llwyd Jones (Y Bandana + mwy)

Alun Gaffey

Osian Williams (Candelas / Cowbois Rhos Botwnnog / Siddi + mwy)

R.Seiliog

Gwilym Bowen Rhys (Y Bandana / Plu)

Meic Stevens

Sion Owens (Y Bandana / Uumar + mwy)

Fideo Cerddoriaeth Gorau / Best Music video

Afalau – Rogue Jones (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Ryan Eddleston)

Walia Gwalia – Brython Shag (Ochr 1 – Cyfarwyddwyd gan SSP Media)

Dauddegwyth – Y Niwl (Ochr 1 –cyfarwyddwyd gan Siôn Glyn)

Sgrîn – Yws Gwynedd (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Storm and Shelter)

Saim Gwahanol – Mr Huw (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Rhys Llwyd)

Y Ddawns – Ani Glass (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Dyl Goch)

Tunguska – Oblong (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan)

Gogoneddus yw y Galon – Rogue Jones

Dim – Topper (Cyfarwyddwyd gan Hedydd Ioan)

Yr Eira – Suddo (Ochr 1 – Cyfarwyddwyd gan Gwyn Eiddior)

Datblygu – Llawenydd Diweithdra (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Turrell Brothers)

Accu – Adain Adain (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Eilir Pierce)

Croeso – Band Pres Llareggub (Ochr 1 – cyfarwyddwyd gan Hywel Griffith)

Tywod – Argrph (Ochr 1 – Cyfarwyddwyd gan Nico Dafydd)

Bing Bong – Super Furry Animals (Cyfarwyddwyd gan Mark James Works)

Tonnau – Panda Fight

Record Hir Orau / Best LP (Album or mini-album)

Alun Gaffey

IV – Cowbois Rhos Botwnnog

Fel Tôn Gron – Y Bandana

Brython Shag

Anian – 9Bach

Chwyldro – Jambyls

Tawel yw’r Tymor – Geraint Jarman

Kurn – Band Pres Llareggub

O Groth y Ddaear – Gwilym Bowen Rhys

Am Be Wyt Ti’n Aros? – Rifleros

Golau Isel – Plyci

Bendith

Ruins / Adfeilion – The Gentle Good

Fforesteering – CaStLeS

Gwna Dy Feddwl I Lawr – Mr Huw

Y Dyn o Gwmfelin Mynach – Welsh Whisperer

5 – I Ka Ching

Record Fer Orau / Best Short Record (EP o’r Single)

Un Ffordd – Mr Phormula

Tân – Calfari

Briw – Uumar

Ti Sydd ar fy Meddwl – Tigana

Cefn y Grug – Bromas

Oblong

Drysa – Fleur de Lys

Gan Bwyll – Magi Tudur

Alffa

Niwl – Ffracas

Alligator – Tusk

Carcharorion EP

Suddo – Yr Eira

Cofia Anghofio – Fleur de Lys

Ha Ha Haf – Omaloma

Chwyddwydr – Gramcon

Llenyddiaeth – Cpt Smith

Disgwyl am y Wawr – Chwalfa

Datod – Chroma

Yr Ochr Arall – Rifleros

Gwely Plu – Elin Fflur

Y Ddawns – Ani Glass

Diwedd Gwanwyn Tragwyddol Max Rockatansky – Hyll

Ysgol / Camau Gwag – Hyll / Cadno

Hiroes dy Wen – Griff Lynch

Tywod – Argrph

Cloddio Unterdach – R. Seiliog

Pwysau – Adwaith

Anrheoli – Yws Gwynedd

 

Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2017

Cân Orau

Aros o Gwmpas – Omaloma

Bang Bang – Cadno

Cadwyni – Serol Serol

Dihoeni – Sŵnami

Drwy dy Lygid di – Yws Gwynedd

Cyrn yn yr Awyr – BPLl ac Osian Huw

Cliria dy Betha – Y Cledrau

Pan Na Fyddai’n Llon – Yr Eira

Hyrwyddwr Annibynnol

Twrw

Sôn am Sîn

Ffarout Blog

Clwb Ifor Bach

Neuadd Ogwen

4 a 6

Recordiau Libertino

Recordiau IKaChing

Gwaith Celf

Peiriant Ateb – Y Cledrau

Anrheoli – Yws Gwynedd

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass

Toddi – Yr Eira

Llareggub – Band Pres Llareggub

Achw Met – Pasta Hull

Cadno – Cadno

Cyflwynydd

Elan Evans

Geth a Ger

Gareth yr Epa

Lisa Gwilym

Heledd Watkins

Dyl Mei

Huw Stephens

Tudur Owen

Artist Unigol

Alys Williams

Welsh Whisperer

Ani Glass

Mr Phormula

Gai Toms

The Gentle Good

Artist Newydd

Pys Melyn

Serol Serol

Alffa

Pasta Hull

Mabli Tudur

Gwilym

Mared Williams

Papur Wal

Digwyddiad Gorau

Maes B

Gwŷl Nôl a Mlân

Tafwyl

Gig y Pafiliwn

Sesiwn Fawr Dolgellau

Y Ddawns Ryng-gol, Aberystwyth

Band y Flwyddyn

Yr Eira

Omaloma

Yws Gwynedd

Adwaith

Chroma

Candelas

Band Pres Llareggub

Patrobas

Offerynnwr Gorau

Branwen Williams (Alys Williams, Siddi, Cowbois Rhos Botwnnog)

Liam Bevan (Chroma)

Carwyn Williams (Fleur de Lys)

Ani Glass

Mabon ap Gwyn (Casset)

Osian Williams (Candelas, Siddi, Alys Williams)

Ifan Sion Davies (Sŵnami, Yr Eira, Yws Gwynedd)

Record Hir Orau

Y Dyn o Gwmfelin Mynach – Welsh Whisperer (Fflach a Tarw Du, Ionawr)

Anrheoli – Yws Gwynedd (Recordiau Cosh, Ebrill)

Solomon – Calan (Recordiau Sain, Ebrill)

Llais/Voice – Mr Phormula (annibynnol, Mehefin)

Lle Awn Ni Nesa – Patrobas (Rasal, Mehefin)

Toddi – Yr Eira (Recordiau I Ka Ching, Gorffennaf)

Gwalia – Gai Toms (Recordiau Sbensh, Gorffennaf)

Gorwelion – Calfari (annibynnol, Gorffennaf)

Bwncath – Bwncath (Rasal, Awst)

Dal i ‘Redig Dipyn Bach – Bob Delyn a’r Ebillion (Recordiau Sain, Awst)

Llwch – Mei Emrys (Recordiau Cosh, Medi)

5 – Y Niwl (Aderyn Papur, Hydref)

Achw Met – Pasta Hull (Tachwedd)

Casset – Casset (Rhagfyr)

Peiriant Ateb – Y Cledrau (I Ka Ching, Rhagfyr)

Record Fer Orau

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass (Recordiau Neb, Ebrill)

Torpido – Lastigband (Recordiau Cae Gwyn, Ebrill)

Sws Olaf – Messrs (Neud nid Deud, Ebrill)

Bach – Bethan Mai (Recordiau Blinc, Mai)

Cadno – Cadno (Recordiau JigCal, Mehefin)

Yr Oria – Yr Oria (Blw Print, Mehefin)

Hyll – Hyll (Recordiau JigCal, Gorffennaf)

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass [Ail-gymysgiad] (Recordiau Neb, Awst)

Neo Via – Panda Fight (Recordiau Brathu, Awst)

Pyroclastig – Pyroclastig (Rasal, Awst)

Mae’r Nos yn Glos ond Does Dim Ffos Rhwngtha Ni (I Ka Ching, Awst)

Troi – Beth Celyn (Sbrigyn Ymborth, Rhagfyr)

Fideo cerddoriaeth gorau

Drwy Dy Lygid Di – Yws Gwynedd

Claddu 2016 – Chroma

Dadgysylltu – Los Blancos

Caru Gwaith (Ond dim y life) – W H Dyfodol

Tynnu Tuag at y diffeithwch – Castles

Bach – Bethan Mai

Haul – Adwaith

Dad-gysylltu – Los Blancos

Gad i Mi Gribo dy Wallt – Bitw

’di Arfar – The Routines

Peiriant Ateb – Y Cledrau

Bang Bang – Cadno

Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2018

Cân Orau:

Mellt – Rebel

Los Blancos

Mr – Y Pwysau

Gwenwyn – Alffa

Fel i Fod – Adwaith

Datgysylltu – Los Blancos

Y Diweddaraf – Adwaith

Gwres – Lewys

Catalunya – Gwilym

Ddoe, Heddiw a Fory – Candelas

Bendigeidfran – Lleuwen

Mis Mêl – Iwan Huws

 

Hyrwyddwr Annibynnol:

Recordiau Libertino

Recordiau Cosh

Y Parot, Caerfyrddin

Clwb Ifor Bach

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Twrw

 

Gwaith Celf Gorau:

Omaloma – Bubblegum

Graffitu Hen Ewrop – Ilu

Lewys – Yn Fy Mhen

Wyt ti’n Meiddio Dod i Chwarae – Candelas

Sugno Gola – Gwilym

Melyn – Adwaith

Serol Serol

Portread o Ddyn yn Bwyta’i Hun – Breichiau Hir

 

Cyflwynydd:

Garmon ab Ion

Elan Evans

Lisa Gwilym

Huw Stephens

Tudur Owen

Geth a Ger

Heledd Watkins

Gareth yr Epa

 

Artist Unigol:

Welsh Whisperer

Iwan Huws

Mei Gwynedd

Lleuwen

Glain Rhys

Mr

Ani Glass

Alys Williams

 

Artist Newydd:

Pys Melyn

3 Hwr Doeth

Lewys

Accu

Elis Derby

Y Sybs

Wigwam

Dienw

 

Digwyddiad:

Car Gwyllt

Diffiniad – Eisteddfod Genedlaethol

Tafwyl

Sesiwn Fawr Dolgellau

Maes B – Eisteddfod Genedlaethol

Gŵyl Nol a Mla’n

Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Gwenno – Noson Agoriadol Sŵn

 

Band Gorau:

Mellt

Adwaith

Los Blancos

Y Cledrau

Gwilym

HMS Morris

Breichiau Hir

Alffa

 

 

Seren y Sin:

Ffarout Blog

Branwen Williams

Aled Hughes

Son am Sin

Kev Tame

Gruff Libertino

 

Record Hir Orau:

Casgliad Cae Gwyn – Aml gyfrannog (Chwefor)

Serol Serol – Serol Serol (Mawrth)

Llifo fel Oed – Blodau Gwylltion (Mawrth)

Rhwng y Môr a’r Mynydd – Aml gyfrannog, Sesiynau Sbardun (Ebrill)

Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc – Mellt (Ebrill)

Pan Fydda Ni’n Symud – Iwan Huws (Mai)

Be Sy’n Wir? – I Fight Lions (Mehefin)

Glas – Mei Gwynedd (Mehefin)

Yn y Gorllewin – Y Cyffro (Mehefin)

Deg / 10 – Calan (Gorffennaf)

Dechra Nghân – Siddi (Gorffennaf)

Pob gont a’i G – G Murph (Gorffennaf)

Atgof Prin – Glain Rhys (Gorffennaf)

Y Man Hudol – Ail Symudiad (Gorffennaf)

Sugno Gola – Gwilym (Gorffennaf)

Cariad Cwantwm – Geraint Jarman (Gorffennaf)

Llinyn Arian – DnA (Gorffennaf)

Coelcerth – Wigwam (Awst)

Wyt ti’n Meiddio Dod i Chwarae – Candelas (Awst)

Pendevig I – Pendevig (Awst)

Casgliad o Ganeuon 2005-2018 – Neil Rosser (Awst)

Detholiad o Hen Faledi – Gwilym Bowen Rhys (Medi)

Wedi – She’s Got Spies (Medi)

Pethe Bach Aur – Al Lewis (Hydref)

Melyn – Adwaith (Hydref)

Tŷ Ein Tadau – Vrï (Hydref)

Sgam – Catsgam (Hydref)

Oesoedd – Mr (Hydref)

Gwn Glân Beibl Budr – Lleuwen (Tachwedd)

Sgam – Catsgam (Tachwedd)

O Nunlla – Phil Gas a’r Band (Tachwedd)

Lleuwen (Tachwedd)

Y Gorau Hyd yn Hyn – Hywelsh (Rhagfyr)

Mwy – Jaffro (Rhagfyr)

 

Record Fer Orau:

Y Gwyfyn – The Gentle Good (Chwefror)

Croesa’r Afon – Trŵbz (Ebrill)

Nhw – Thallo (Mehefin)

Yr Un Hen Gi – Lowri Evans (Mehefin)

Yn Gymraeg – Danielle Lewis (Medi)

Portread o Ddyn yn Bwyta ei Hun – Breichiau Hir (Hydref)

Ar Ddydd Fel Hyn – Blind Wilkie McEnroe (Tachwedd)

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau:

Gwres – Lewys

Cysgod – Gwilym

Cosmic — Pys Melyn

Treiddia’r Mur — Lily Beau

Goleudy — Mei Emrys

Taran — Wigwam

Arwres — Serol Serol

Haf Olaf — Mellt (ft. Garmon)

O! Mor Effeithiol — Candelas

Dim Ond Heddiw Tan Yfory — Siddi

Cwîn — Gwilym

Yn Fy Mhen — Lewys

Calon Dan Glo — I Fight Lions

Cacan Ffenast — Pasta Hull

Pan Fydda Ni’n Symud — Iwan Huws

Y Diweddaraf — Adwaith

Ni a Neb — The Routines

Creadur — Alffa

Edrych i Mewn — Blind Wilkie McEnroe

Aflonyddu — OSHH

Gwres — Lewys

Gartref — Adwaith

Sut Allai Gadw Ffwrdd — Elis Derby

Llyncu Dŵr — Yr Eira

Lliw Gwyn — Pendevig

Fyny ac yn Ôl — Gwilym

Cadi — Los Blancos

Tyrd Awn i Ffwrdd — Mei Gwynedd

Capten — Rhys Gwynfor

Siom — Bitw

Portread o Ddyn yn Bwyta ei Hun — Breichiau Hir

Alffa — Gwenwyn

Rebel — Mellt

Clarach — Los Blancos

Fel i Fod — Adwaith

Obsidian — R Seiliog

Galw Ddoe yn Ôl — Yr Eira

Lyfiw Del — The Routines

Am Sêr — Accü

Gwneud Dim Byd — Rifleros

Lluniau — Iwan Huws

Get a Car — Cpt Smith

 

Rhestrau Hit Gwobrau’r Selar 2019

Record Hir Orau

Afonydd a Drysau – Dan Amor (Ionawr)
Pam Fod y Môr Dal Yna? – Tegid Rhys (Chwefror)
Mwy – Jaffro (Chwefror)
Enfys – Bryn Bach (Mawrth)
Ewropa – Ffrancon (Mai)
Arenig – Gwilym Bowen Rhys (
Mae’r Haul Wedi Dod – Geraint Lovgreen a’r Enw Da
Joia! – Carwyn Ellis & Rio 18
Bitw – Bitw (Mehefin)
Eadyth x Shamoniks (Gorffennaf)
Blodau Papur -Blodau Papur (Awst)
Y Dal yn Dynn y Tynnu’n Rhydd – Steve Eaves a Rhai Pobl (Awst)
Chawn Beanz – Pasta Hull (Awst)
Y Cyhuddiadau – Dafydd Hedd (Awst)
Cadw’r Slac yn Dynn – Welsh Whisperer  (Awst)
Boneddigion & Boneddigesau – Pasta Hull (Awst)
Pang! – Gruff Rhys (Medi)
Sbwriel Gwyn – Los Blancos (Medi)
Albym ‘Eos’ – NoGood Boyo (Medi)
O Mi Awn Ni Am Dro – Fleur de Lys (Hydref)
Mentro – Gwen Màiri (Hydref)
Fi yw Fi – MABLI (Hydref)
Amen – Mr (Hydref)
Iaith y Nefoedd – Yr Ods (Tachwedd)
Lloer – Brigyn (Tachwedd)
Cer i Grafu…Sori…Garu! – Carys Eleri (Tachwedd)
Rhyddid o’r Cysgodion Gwenwynig – Alffa (Tachwedd)
Hip Hip Hwre – 3 Hwr Doeth (Rhagfyr)
Nadolig yng Nghymru – Calan (Rhagfyr)

Record Fer Orau

Stranger  – Mr Phormula (Ionawr)
Tafla’r Dis – Mei Gwynedd (Ionawr)
Diwedd y Byd – I FIght Lions (Chwefror)
Lle yn y byd mae hyn? – Papur Wal (Mawrth)
Rhamant – Hyll (Gorffennaf)
Ar Ben Fy Hun – Ffion Evans (Rhagfyr)

 

Fideo Gorau

Myn Mair – Lleuwen (Ionawr)
Dant Aur – Candelas (Ionawr)
Tafla’r Dis – Mei Gwynedd (Chwefror)
Cofia Fi – Lleuwen (Chwefror)
Adlewyrchu Arnaf I – Kizzy Crawford (Mawrth)
Cadw Fi Lan – Los Blancos (Mawrth)
Diolch am eich Sylwadau David – Bitw (Mawrth)
Yn y Weriniaeth Tsiec – Papur Wal (Mawrth)
Paid Gofyn Pam – SYBS (Ebrill)
Caneuon – YNYS (Ebrill)
Penblwydd Hapus Iawn – Breichiau Hir (Ebrill)
I Dy Boced – Thallo (Ebrill)
Tywydd Hufen Ia – Carwyn Ellis & Rio 18 (Mai)
Bywyd Llonydd – Pys Melyn (Mai)
Twti Ffrwti – KIM HON (Mai)
Yma – Blodau Papur (Mai)
Blithdraphilth – Sibrydion (Mai)
Mehefin 1af – Gwenno Fôn (Mehefin)
Diwedd y Byd – I Fight Lions (Mehefin)
Aderyn – Casi & The Blind Harpist (Mehefin)
I Fewn – Eadyth x Shamoniks (Gorffennaf)
Boneddigion a Boneddigesau – Pasta Hull (Gorffennaf)
Hey! – Adwaith (Gorffennaf)
Unman – Carwyn Ellis & Rio 18 (Mai)
Y Cylch Sgwâr – Gai Toms a’r Banditos (Awst)
Y Chwarel – Mr Phormula (Awst)
Y Reddf – Mared (Awst)
Dilyn Iesu Grist – Los Blancos (Medi)
Sbwriel Gwyn – Los Blancos (Medi)
Gwalia – Gwilym (Medi)
Dan y Tonnau – Lewys (Medi)
Nofio Efo’r Fishis – KIM HON (Hydref)
Mae’n Hawdd – Ynys (Hydref)
Sŵn y Glaw – Sywel Nyw (Tachwedd)
White Beam – R.Seiliog (Tachwedd)
Tu Hwnt i’r Muriau – Yr Ods (Tachwedd)
Perffaith – Gwenno Fôn (Tachwedd)
Bydd Wych – Rhys Gwynfor (Tachwedd)
Amen – Alffa (Tachwedd)
Wedi Blino -She’s Got Spies (Tachwedd)
Slingdick Droppin’ The Bassline – 3 Hŵr Doeth (Tachwedd)
Dyma Ni – Fleur de Lys – (Tachwedd)
Straeon Byrion – Yr Eira (Rhagfyr)
Sinema – Achlysurol (Rhagfyr)
Cân Begw – Al Lewis (Rhagfyr)

 

Cân Orau

Carwyn Ellis – Duwies Y Dre

Llygad Ebrill – Blodau Papur

Hey! – Adwaith

Yn Dawel Bach – Breichiau Hir

Dilyn Iesu Grist – Los Blancos

Tu Hwnt I’r Muriau – Yr Ods

Caneuon – Ynys

/Neidia\ – Gwilym

Y Weriniaeth Siec – Papur Wal

Y Reddf – Mared

Dydd a Nos – Hyll

Twti Ffrwti – Kim Hon

Babi Mam – Alffa

Dan y Tonnau – Lewys

 

Hyrwyddwr Annibynnol Gorau

Clwb Ifor Bach

Recordiau Libertino

Sesiwn Fawr Dolgellau

Recordiau Côsh

I KA CHING

Noson 4 a 6

 

Gwaith Celf Gorau

Y Dal yn Dynn, Y Tynnu’n Rhydd – Steve Eaves

Myfyrio / Sut allai gadw ffwrdd – Elis Derby

Chawn Beanz – Pasta Hull

Bitw – Bitw

Joia! – Carwyn Elis & Rio 18

ORIG! – Gai Toms a’r Banditos

Rhyddid o’r Cysgodion Gwenwynig – Alffa

Iaith y Nefoedd – Yr Ods

 

Cyflwynydd Gorau

Lisa Gwilym

Tudur Owen

Huw Stephens

Georgia Ruth

Elan Evans

Garmon ab Ion

 

Artist Unigol

Lleuwen

Carwyn Ellis

Ani Glass

Eadyth

Mared Williams

Elis Derby

Mr

Rhys Gwynfor

 

Band neu Artist Newydd

Kim Hon

Ynys

Melin Melyn

MEL

Sywel Nyw

Dienw

Valero

Spectol Haul

 

Digwyddiad Byw Gorau 

Tafwyl

Gwyl Sŵn

Gig Rascals LL57

Sain 50, Pontio

Carwyn Ellis a Rio 18 – Tŷ Gwerin

Gigs Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Eisteddfod Llanrwst

ORIG! – Gai Toms a’r Banditos

Sesh Maes Barcar

 

Band Gorau

Adwaith

Alffa

Los Blancos

Blodau Papur

Carwyn Ellis a Rio 18

Yr Ods

Papur Wal

Gwilym

Fleur de Lys

Hyll

Lewys

3 Hwr Doeth

 

Seren y Sin

Gruff Owen (Libertino)

Elan Evans

Yws Gwynedd

Aled Hughes

Sôn am Sîn

Ffarout

Steffan Dafydd

 

 

Rhestrau Huir Gwobrau’r Selar 2020

Can Orau

Hel Sibrydion – Lewys

Coridor – Hyll

Ffilm – Dienw

Cwyr – SYBS

Dan Dy Draed – Endaf ac Ifan Pritchard

Meddwl am Hi – Papur Wal

Mirores – Ani Glass

Dyma Ni – Eadyth ac Izzy Rabey

Myfyrwyr Rhyngwladol – HMS Morris

Pontydd – Mared

Aros am Byth – Ynys

Normal Newydd – Mr Formula gyda Lleuwen

Yr 11eg Diwrnod – Alun Gaffey

Pob Nos – Yr Eira

Disgwyl – Eadyth, Endaf ac Ifan Dafydd

Ma dy nain yn licio hip-hop – Band Pres Llareggub a Gwyllt   

 

Gwaith Celf

Preseb o Ias – Breichiau Hir

Mai – Georgia Ruth

Pastille / Myfyrwyr Rhyngwladol – HMS Morris

3 – Elis Derby

Map Meddwl – Yr Eira

Swish – Omaloma

Cofi 19

Mirrors – Ani Glass

 

Artist Unigol

Mared

Ani Glass

Elis Derby

Endaf

Eädyth

Mr Phormula

Lleuwen

Eve Goodman

 

Band neu Artist Newydd

Malan

Y Dail

MÊL

Teleri

Cerys Hafana

Ystyr

Eve Goodman

Parisa Fouladi

Derw

Tacsidermi

 

Band Gorau

Bwncath

Lewys

Yr Eira

Adwaith

Hyll

Alffa

Papur Wal

Breichiau Hir

HMS Morris

 

Seren y Sin

Mared

Rich Roberts

Gruff Libertino

Osian Huw Williams

Elan Evans

Ffion Emyr

Sarah Wynn Griffiths – MônFM a Radio Ysbyty Gwynedd

Sôn am Sin

 

Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2021

 

Cân Orau

10/10 gan Sywel Nyw a Lauren Connelly

dall. – skylrk

Llif yr Awr – Gwenno Morgan

Theatr – Sŵnami

Aros i Fi Yna – N’Famady Koyaté

Llyn Llawenydd – Papur Wal

Llygaid – SYBS

Niwl – Dafydd Hedd / Endaf / Mike RP

Londis Ffor – Pys Melyn

Ble Pierre – Tacsidermi

Digon – Annwn

Tyfu – magi.

Mêl – Thallo

Tragwyddoldeb – BOI

 

Gwaith Celf Gorau

Tyrd a dy Gariad – Ystyr

Teimlo’r Awen – Morgan Elwy

Cashews Blasus – Y Cledrau

Cell – Mr Phormula

Detholiad o Ganeuon Traddodiadol Cymreig – Los Blancos

Amser Mynd Adra – Papur Wal

Gig y Pafiliwn 2021 – Recordiau I KA CHING yn Ddeg Oed

Hir Oes i’r Cof – Breichiau Hir

 

 

Artist Unigol Gorau

 

Sywel Nyw

Thallo

Eädyth

Mared 

Endaf

Geraint Rhys

Gwenno Morgan 

Elis Derby

 

 

Band Neu Artist Newydd

Morgan Elwy

skylrk.

N’famady Kouyaté

Sister Wives

Kathod

Ciwb

BOI

Patryma

 

 

Band Gorau

Breichiau Hir

Papur Wal

Pys Melyn

Band Pres Llareggub

Los Blancos

Kim Hon

Mr

Bwncath

 

Seren y Sin

Marged Gwenllian

Ffarout

Gruff Libertino

Heledd Watkins

Pat Morgan

Endaf

Carwyn Ellis

Elan Evans

 

Rhestr gynnyrch newydd 2021 (cymwys)

Rhestrau Byr

Enillydd Cyfraniad Arbennig – Tecwyn Ifan

Stori enillwyr