Enwebiadau Gwobrau’r Selar 2018

Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2018

Cân Orau

Datgysylltu – Los Blancos

Fel i Fod – Adwaith

Y Parlwr Lliw – Al Lewis

Y Pwysau – Mr

Gwenwyn – Alffa

Rebel – Mellt

Calon Dan Glo – I Fight Lions

Mis Mêl – Iwan Huws

Llyncu Dŵr – Yr Eira

Catalunya – Gwilym

Capten – Rhys Gwynfor

O! Mor Effeithiol – Candelas

Ddoe, Heddiw a ‘Fory – Candelas

Cyrff – HMS Morris

Fyny ac yn Ôl – Gwilym

Addewidion – Geraint Jarman

Am Sêr – Accü

Camu’n Ôl – Lewys

Gwres – Lewys

Y Diweddaraf – Adwaith

Mynd a Dod – Wigwam

Bendigeidfran – Lleuwen

Clarach – Los Blancos

Mis Mêl – Iwan Huws

Unwaith yn Ormod – Miskin

Yncyl John, John Watcyn Jones – Phil Gas a’r Band

Ni a Neb – The Routines

 

Hyrwyddwr Annibynnol

Twrw

Sbrigyn-Ymborth

Clwb Ifor Bach

Neuadd Ogwen

4 a 6

Recordiau Libertino

Recordiau IKaChing

Aelwyd Penllyn

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Recordiau Côsh

Y Parot, Caerfyrddin

 

Gwaith Celf

Gwres – Lewys (Bella Sanderson)

Yn fy Mhen – Lewys (Aur Bleddyn)

Pawb Di Mynd i Gaerdydd – Bwca

Sugno Gola – Gwilym

Serol Serol

Coelcerth – Wigwam

Portread o Dyn yn Bwyta’i Hun – Breichiau Hir (Steff Dafydd)

Melyn – Adwaith

Gwenwyn – Alffa

Bubblegum – Omaloma

Graffiti Hen Ewrop – Ilu

Wyt Ti’n Meiddio Dod i Chwarae – Candelas

Cyflwynydd

Elan Evans

Geth a Ger

Gareth yr Epa

Lisa Gwilym

Heledd Watkins

Garmon ap Ion

Ifan Jones Evans

Siân Adler

Rhys Mwyn

Huw Stephens

Tudur Owen

 

Artist Unigol

Alys Williams

Gwilym Bowen Rhys

Mei Gwynedd

Ani Glass

Mr Phormula

Al Lewis

The Gentle Good

Eadyth

Iwan Huws

Rhys Gwynfor

Glain Rhys

Lleuwen

Accu

Welsh Whisperer

Mr

Mared Williams

Lily Beau

Mabli Tudur

Artist Newydd

Lewys

Wigwam

Y Sybs

Miskin

Bwca

Accu

Blind Wilkie McEnroe

Elis Derby

Tant

Thallo

Pys Melyn

3 Hwr Doeth

Dienw

Anorac

 

Digwyddiad Gorau

Maes B

Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith

Gwŷl Nôl a Mlân

Tafwyl

Gig y Pafiliwn

Gŵyl Pendraw’r Byd

Car Gwyllt

Sesiwn Session

Sesiwn Fawr Dolgellau

Ffiliffest

Diffiniad ar Lwyfan y Maes – Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Y Ddawns Rhyng-gol

Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin

Gwenno – Noson Agoriadol Sŵn

Gŵyl Sŵn 2018

Clwb Ifor Bach 16+

Tregaroc

 

Band y Flwyddyn

Yr Eira

Adwaith

Chroma

Band Pres Llareggub

Candelas

Gwilym

I Fight Lions

Mellt

Los Blancos

Y Cledrau

HMS Morris

Breichiau Hir

Phil Gas a’r Band

Alffa

Omaloma

 

Seren y Sin

Sôn am Sîn

Ffarout Blog

Ail Symudiad

Aled Hughes (Cowbois Rhos Botwnnog / Sbrigyn Ymborth)

Steff Rees (Gigs Cantre’r Gwaelod)

Rhydian Meilir Pughe

Welsh Whisperer

Llew Glyn

Rich Roberts (Stiwdio Ferlas)

Hogia Stiwdio Drwm

Michael Aaron Hughes

Kev Tame (PYST / Turnstile)

Gruff Libertino

Welsh Whisperer

Garmon ab Ion

Branwen ‘Sbrings’ Williams