Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2017

Mae pleidlais Gwobrau’r Selar bellach ar agor! Gallwch bleidleisio nawr trwy ein app pleidlais Facebook – https://gwobrau.selar.cymru/

Bwriad pleidleisio trwy’r app ydy sicrhau mai dim ond unwaith gall pawb fwrw pleidlais, er tegwch.

Os nad oes gennych gyfrif Facebook, na phoener gan bod modd i chi fwrw pleidlais dros ebost. Mae’r rhestrau hir, sydd wedi eu dewis gan Banel Gwobrau’r Selar, isod – dewiswch un o bob categori, a’u ebostio i gwobrau-selar@outllok.com erbyn dyddiad cau y bleidlais, sef 5 Ionawr.

Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2017

Cân Orau:

Aros o Gwmpas – Omaloma

Bang Bang – Cadno

Cadwyni – Serol Serol

Dihoeni – Sŵnami

Drwy dy Lygid di – Yws Gwynedd

Cyrn yn yr Awyr – BPLl ac Osian Huw

Cliria dy Betha – Y Cledrau

Pan Na Fyddai’n Llon – Yr Eira

Hyrwyddwr Annibynnol:

Twrw

Sôn am Sîn

Ffarout Blog

Clwb Ifor Bach

Neuadd Ogwen

4 a 6

Recordiau Libertino

Recordiau IKaChing

Gwaith Celf:

Peiriant Ateb – Y Cledrau

Anrheoli – Yws Gwynedd

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass

Toddi – Yr Eira

Llareggub – Band Pres Llareggub

Achw Met – Pasta Hull

Cadno – Cadno

Cyflwynydd:

Elan Evans

Geth a Ger

Gareth yr Epa

Lisa Gwilym

Heledd Watkins

Dyl Mei

Huw Stephens

Tudur Owen

Artist Unigol:

Alys Williams

Welsh Whisperer

Ani Glass

Mr Phormula

Gai Toms

The Gentle Good

Artist Newydd:

Pys Melyn

Serol Serol

Alffa

Pasta Hull

Mabli Tudur

Gwilym

Mared Williams

Papur Wal

Digwyddiad Gorau:

Maes B

Gwŷl Nôl a Mlân

Tafwyl

Gig y Pafiliwn

Sesiwn Fawr Dolgellau

Y Ddawns Ryng-gol, Aberystwyth

Band y Flwyddyn:

Yr Eira

Omaloma

Yws Gwynedd

Adwaith

Chroma

Candelas

Band Pres Llareggub

Patrobas

Offerynnwr Gorau:

Branwen Williams (Alys Williams, Siddi, Cowbois Rhos Botwnnog)

Liam Bevan (Chroma)

Carwyn Williams (Fleur de Lys)

Ani Glass

Mabon ap Gwyn (Casset)

Osian Williams (Candelas, Siddi, Alys Williams)

Ifan Sion Davies (Sŵnami, Yr Eira, Yws Gwynedd)

Record Hir Orau:

Y Dyn o Gwmfelin Mynach – Welsh Whisperer (Fflach a Tarw Du, Ionawr)

Anrheoli – Yws Gwynedd (Recordiau Cosh, Ebrill)

Solomon – Calan (Recordiau Sain, Ebrill)

Llais/Voice – Mr Phormula (annibynnol, Mehefin)

Lle Awn Ni Nesa – Patrobas (Rasal, Mehefin)

Toddi – Yr Eira (Recordiau I Ka Ching, Gorffennaf)

Gwalia – Gai Toms (Recordiau Sbensh, Gorffennaf)

Gorwelion – Calfari (annibynnol, Gorffennaf)

Bwncath – Bwncath (Rasal, Awst)

Dal i ‘Redig Dipyn Bach – Bob Delyn a’r Ebillion (Recordiau Sain, Awst)

Llwch – Mei Emrys (Recordiau Cosh, Medi)

5 – Y Niwl (Aderyn Papur, Hydref)

Achw Met – Pasta Hull (Tachwedd)

Casset – Casset (Rhagfyr)

Peiriant Ateb – Y Cledrau (I Ka Ching, Rhagfyr)

Record Fer Orau:

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass (Recordiau Neb, Ebrill)

Torpido – Lastigband (Recordiau Cae Gwyn, Ebrill)

Sws Olaf – Messrs (Neud nid Deud, Ebrill)

Bach – Bethan Mai (Recordiau Blinc, Mai)

Cadno – Cadno (Recordiau JigCal, Mehefin)

Yr Oria – Yr Oria (Blw Print, Mehefin)

Hyll – Hyll (Recordiau JigCal, Gorffennaf)

Ffrwydrad Tawel – Ani Glass [Ail-gymysgiad] (Recordiau Neb, Awst)

Neo Via – Panda Fight (Recordiau Brathu, Awst)

Pyroclastig – Pyroclastig (Rasal, Awst)

Mae’r Nos yn Glos ond Does Dim Ffos Rhwngtha Ni (I Ka Ching, Awst)

Troi – Beth Celyn (Sbrigyn Ymborth, Rhagfyr)

Fideo cerddoriaeth gorau:

Drwy Dy Lygid Di – Yws Gwynedd

Claddu 2016 – Chroma

Dadgysylltu – Los Blancos

Caru Gwaith (Ond dim y life) – W H Dyfodol

Tynnu Tuag at y diffeithwch – Castles

Bach – Bethan Mai

Haul – Adwaith

Los Blancos (Dad-gysylltu) – Bitw

Gad i Mi Gribo dy Wallt

‘di Arfar – The Routines

Peiriant Ateb – Y Cledrau

Bang Bang – Cadno