Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2018

Mae pleidlais Gwobrau’r Selar bellach ar agor! Gallwch bleidleisio nawr trwy ein app pleidlais Facebook – https://gwobrau.selar.cymru/ 

Bwriad pleidleisio trwy’r app ydy sicrhau mai dim ond unwaith gall pawb fwrw pleidlais, er tegwch.

Os nad oes gennych gyfrif Facebook, na phoener gan bod modd i chi fwrw pleidlais dros ebost. Mae’r rhestrau hir, sydd wedi eu dewis gan Banel Gwobrau’r Selar, isod – dewiswch un o bob categori, a’u ebostio i yselar@live.co.uk erbyn dyddiad cau y bleidlais, sef hanner nos ar 31 Rhagfyr 2018.

Rhestrau Hir Gwobrau’r Selar 2018

Cân Orau:

Mellt – Rebel

Los Blancos

Mr – Y Pwysau

Gwenwyn – Alffa

Fel i Fod – Adwaith

Datgysylltu – Los Blancos

Y Diweddaraf – Adwaith

Gwres – Lewys

Catalunya – Gwilym

Ddoe, Heddiw a Fory – Candelas

Bendigeidfran – Lleuwen

Mis Mêl – Iwan Huws

 

Hyrwyddwr Annibynnol:

Recordiau Libertino

Recordiau Cosh

Y Parot, Caerfyrddin

Clwb Ifor Bach

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Twrw

 

Gwaith Celf Gorau:

Omaloma – Bubblegum

Graffitu Hen Ewrop – Ilu

Lewys – Yn Fy Mhen

Wyt ti’n Meiddio Dod i Chwarae – Candelas

Sugno Gola – Gwilym

Melyn – Adwaith

Serol Serol

Portread o Ddyn yn Bwyta’i Hun – Breichiau Hir

 

Cyflwynydd:

Garmon ab Ion

Elan Evans

Lisa Gwilym

Huw Stephens

Tudur Owen

Geth a Ger

Heledd Watkins

Gareth yr Epa

 

Artist Unigol:

Welsh Whisperer

Iwan Huws

Mei Gwynedd

Lleuwen

Glain Rhys

Mr

Ani Glass

Alys Williams

 

Artist Newydd:

Pys Melyn

3 Hwr Doeth

Lewys

Accu

Elis Derby

Y Sybs

Wigwam

Dienw

 

Digwyddiad:

Car Gwyllt

Diffiniad – Eisteddfod Genedlaethol

Tafwyl

Sesiwn Fawr Dolgellau

Maes B – Eisteddfod Genedlaethol

Gŵyl Nol a Mla’n

Gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Gwenno – Noson Agoriadol Sŵn

 

Band Gorau:

Mellt

Adwaith

Los Blancos

Y Cledrau

Gwilym

HMS Morris

Breichiau Hir

Alffa

 

 

Seren y Sin:

Ffarout Blog

Branwen Williams

Aled Hughes

Son am Sin

Kev Tame

Gruff Libertino

 

Record Hir Orau:

Casgliad Cae Gwyn – Aml gyfrannog (Chwefor)

Serol Serol – Serol Serol (Mawrth)

Llifo fel Oed – Blodau Gwylltion (Mawrth)

Rhwng y Môr a’r Mynydd – Aml gyfrannog, Sesiynau Sbardun (Ebrill)

Mae’n Hawdd Pan Ti’n Ifanc – Mellt (Ebrill)

Pan Fydda Ni’n Symud – Iwan Huws (Mai)

Be Sy’n Wir? – I Fight Lions (Mehefin)

Glas – Mei Gwynedd (Mehefin)

Yn y Gorllewin – Y Cyffro (Mehefin)

Deg / 10 – Calan (Gorffennaf)

Dechra Nghân – Siddi (Gorffennaf)

Pob gont a’i G – G Murph (Gorffennaf)

Atgof Prin – Glain Rhys (Gorffennaf)

Y Man Hudol – Ail Symudiad (Gorffennaf)

Sugno Gola – Gwilym (Gorffennaf)

Cariad Cwantwm – Geraint Jarman (Gorffennaf)

Llinyn Arian – DnA (Gorffennaf)

Coelcerth – Wigwam (Awst)

Wyt ti’n Meiddio Dod i Chwarae – Candelas (Awst)

Pendevig I – Pendevig (Awst)

Casgliad o Ganeuon 2005-2018 – Neil Rosser (Awst)

Detholiad o Hen Faledi – Gwilym Bowen Rhys (Medi)

Wedi – She’s Got Spies (Medi)

Pethe Bach Aur – Al Lewis (Hydref)

Melyn – Adwaith (Hydref)

Tŷ Ein Tadau – Vrï (Hydref)

Sgam – Catsgam (Hydref)

Oesoedd – Mr (Hydref)

Gwn Glân Beibl Budr – Lleuwen (Tachwedd)

Sgam – Catsgam (Tachwedd)

O Nunlla – Phil Gas a’r Band (Tachwedd)

Lleuwen (Tachwedd)

Y Gorau Hyd yn Hyn – Hywelsh (Rhagfyr)

Mwy – Jaffro (Rhagfyr)

 

Record Fer Orau:

Y Gwyfyn – The Gentle Good (Chwefror)

Croesa’r Afon – Trŵbz (Ebrill)

Nhw – Thallo (Mehefin)

Yr Un Hen Gi – Lowri Evans (Mehefin)

Yn Gymraeg – Danielle Lewis (Medi)

Portread o Ddyn yn Bwyta ei Hun – Breichiau Hir (Hydref)

Ar Ddydd Fel Hyn – Blind Wilkie McEnroe (Tachwedd)

 

Fideo Cerddoriaeth Gorau:

Gwres – Lewys

Cysgod – Gwilym

Cosmic — Pys Melyn

Treiddia’r Mur — Lily Beau

Goleudy — Mei Emrys

Taran — Wigwam

Arwres — Serol Serol

Haf Olaf — Mellt (ft. Garmon)

O! Mor Effeithiol — Candelas

Dim Ond Heddiw Tan Yfory — Siddi

Cwîn — Gwilym

Yn Fy Mhen — Lewys

Calon Dan Glo — I Fight Lions

Cacan Ffenast — Pasta Hull

Pan Fydda Ni’n Symud — Iwan Huws

Y Diweddaraf — Adwaith

Ni a Neb — The Routines

Creadur — Alffa

Edrych i Mewn — Blind Wilkie McEnroe

Aflonyddu — OSHH

Gwres — Lewys

Gartref — Adwaith

Sut Allai Gadw Ffwrdd — Elis Derby

Llyncu Dŵr — Yr Eira

Lliw Gwyn — Pendevig

Fyny ac yn Ôl — Gwilym

Cadi — Los Blancos

Tyrd Awn i Ffwrdd — Mei Gwynedd

Capten — Rhys Gwynfor

Siom — Bitw

Portread o Ddyn yn Bwyta ei Hun — Breichiau Hir

Alffa — Gwenwyn

Rebel — Mellt

Clarach — Los Blancos

Fel i Fod — Adwaith

Obsidian — R Seiliog

Galw Ddoe yn Ôl — Yr Eira

Lyfiw Del — The Routines

Am Sêr — Accü

Gwneud Dim Byd — Rifleros

Lluniau — Iwan Huws

Get a Car — Cpt Smith