Tocynnau Gwobrau’r Selar

Mae tocynnau Gwobrau’r Selar ar werth nawr!

Unwaith eto eleni rydym wedi gwneud pob ymdrech i gadw pris tocynnau’r digwyddiad mor isel â phosib. Mae’r pris wedi codi i’r pris llawn bellach, sef £17 (sydd dal yn fargen!).

Ble ga’i docyn?

Mae siop docynnau ar-lein Gwobrau’r Selar bellach ar gau, er mwyn caniatau amser postio i gwsmeriaid.

Mae dal modd prynu tocynnau mewn nifer o siopau – manylion isod.

Siopau sy’n gwerthu Tocynnau

Mae modd i chi brynu tocynnau Gwobrau’r Selar mewn nifer o siopau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru:

Llên Llŷn, Pwllheli

Palas Print, Caernarfon

Awen Meirion, Y Bala,

Siop Inc, Aberystwyth

Siop y Pethe, Aberystwyth

Caban, Caerdydd

Swyddfa UMCA, Prifysgol Aberystwyth

Gig Cyfraniad Arbennig Heather Jones

Ar nos Wener 16 Chwefror, byddwn unwaith eto’n cynnal gig i ddathlu gwaith enillydd gwobr ‘Cyfraniad Arbennig’ Gwobrau’r Selar eleni gyda Heather Jones a chefnogaeth gan Alys Williams. Mae’r tocynnau ar werth nawr am £8 yn unig.

Mae modd i chi brynu tocynnau i’r gig o’r siopau canlynol:

Siop Inc, Aberystwyth

Siop y Pethe, Aberystwyth