Tocynnau Gwobrau’r Selar

Mae tocynnau Gwobrau’r Selar ar werth nawr!

Unwaith eto eleni rydym wedi gwneud pob ymdrech i gadw pris tocynnau’r digwyddiad mor isel â phosib. Mae tocynnau nos Wener yn £13, a nos Sadwrn yn £15…neu am y fargen orau prynwch docyn penwythnos am £25 i arbed cwpl o bunoedd.

Dim ond 600 o docynnau sydd ar gyfer y nosweithiau unigol eleni, ac mae disgwyl i rhain i gyd werthu ymlaen llaw. Gan gofio bod 1100 yn dod i’r Gwobrau fel arfer, gwell peidio oedi!

*MAE TOCYNNAU PENWYTHNOS A NOS WENER GWOBRAU’R SELAR BELLACH WEDI GWERTHU I GYD*

Oedran mynediad i’r gig – 16+

Oedran mynediad i’r bar (alcohol) – 18+

Ble ga’i docyn?

Archebu ar-lein

*TOCYNNAU PENWYTHNOS A NOS SADWRN WEDI GWERTHU I GYD*

Gallwch archebu tocynnau ar-lein ar gyfer nos Wener Gwobrau’r Selar nawr, trwy glicio yma

Gweinyddir archebion ar-lein gan Paypal, ond gallwch dalu gyda’ch cerdyn banc, neu gyda chyfrif Paypal. Ar ôl archebu, dylech gael e-bost yn cadarnhau gan Paypal – edrychwch yn eich ffolder spam / sbwriel os nad ydy hwn yn cyrraedd yn fuan ar ôl archebu. Os na fydd golwg ohono, cysylltwch â ni trwy ebostio yselar@live.co.uk i wneud yn siŵr fod eich archeb wedi’i osod.

Byddwn yn postio tocynnau i chi yn fuan ar ôl i chi eu harchebu.

Siopau sy’n gwerthu Tocynnau

Mae modd i chi brynu tocynnau Gwobrau’r Selar mewn nifer o siopau mewn gwahanol ardaloedd o Gymru:

Palas Print, Caernarfon

Awen Meirion, Y Bala,

Siop Inc, Aberystwyth

Siop y Pethe, Aberystwyth

Siop Tŷ Tawe, Abertawe

Siop y Pentan, Caerfyrddin

Swyddfa UMCA, Undeb Myfyrwyr Aberystwyth

*Nid oes modd i ni brynu tocynnau yn ôl na chynnig ad-daliad ar ôl i chi brynu.