Clwb Senglau’r Selar

Mae Clwb Senglau’r Selar yn gynllun a lansiwyd fel rhan o ddathliadau penblwydd Y Selar yn 10 oed yn Nhachwedd 2014.

Rydym yn cydweithio a label Rasal i ryddhau senglau cyntaf grwpiau newydd addawol.

Dyma’r Senglau Selar sydd wedi’u cyhoeddi hyd yma:

‘C-C-CARIAD’ – Estrons

iTunes // Amazon // Spotify // Sain / Stori

‘Tyrd yn Ôl’ – Y Trŵbz

iTunes // Amazon // Spotify // Sain // Stori

‘Aberystwyth yn y Glaw’ – Ysgol Sul

iTunes // Amazon // Spotify // Stori

(mewn cydweithrediad ag I Ka Ching)

‘Mŵg Bore Drwg’ – Henebion

iTunes // Amazon // Spotify // Sain // Stori

‘Neb yn Aros’ – Terfysg

iTunes // Amazon // Spotify // Sain // Stori

‘Resbiradaeth’ – Cpt Smith

iTunes // Amazon // Spotify // Sain // Stori

‘Meddwl ar Goll’ – Patrobas

iTunes // Amazon // Spotify // Sain // Stori

‘Llwybrau’ – Raffdam

iTunes // Amazon // Spotify // Sain // Stori

‘Terfyn’ – Y Galw

iTunes // Amazon // Sain // Stori

‘Coleg Bywyd’ – Magi Tudur

iTunes // Amazon // Spotify // Sain // Stori

‘Neb yn Cofio’ – Argrph

iTunes // Spotify // Sain // Stori