Cyhoeddi Rhestrau Byr Record Hir a Hyrwyddwr Gorau #gwobraurselar

Dros y deuddydd diwethaf rydym wedi cyhoeddi dwy o restrau byr Gwobrau’r Selar eleni. Nos Lun, cyhoeddwyr rhestr fer categori ‘Record Hir Orau’ 2014, gyda Bodoli’n Ddistaw – Candelas; Codi / \ Cysgu – Yws Gwynedd; a Codi’n Fore – Bromas, yn cyrraedd brig y bleidlais gyhoeddus eleni.