Albwm Al Lewis ar y ffordd

Bydd Al Lewis yn rhyddhau ei albwm newydd, Pethe Bach Aur, ddyd Gwener yma, 12 Hydref. Bydd yr albwm yn cael ei ryddhau ar fformat CD yn gyntaf ddydd Gwener, cyn i’r fersiwn digidol gael ei ryddhau bythefnos yn ddiweddarach ar 26 Hydref.