Deuawd roc trwm o Ddyffryn Peris, ddaeth yn fuddugol yn Mrwydr y Bandiau 2017.

Anthem newydd Alffa

Mae’r ddeuawd roc o ogledd Cymru, Alffa, wedi rhyddhau eu sengl ddiweddaraf. A hwythau’n enwog am fod y band Cymraeg cyntaf i weld un o’u caneuon yn croesi miliwn ffrwd ar Spotify, mae eu caneuon bellach wedi croesi cyfanswm o 8 miliwm ffrwd ar y platfform hwnnw.

Alffa yn mynd i Ganada

Mae Alffa wedi datgelu y byddan nhw’n teithio i Ganada i berffiormio ym mis Mehefin eleni. Cyhoeddodd y ddeuawd wythnos diwethaf y byddan nhw’n chwarae yng ngŵyl NXNE yn ninas Toronto a gynhelir rhwng 12 a 16 Mehefin.