Deuawd roc trwm o Ddyffryn Peris, ddaeth yn fuddugol yn Mrwydr y Bandiau 2017.

EP cyntaf Alffa allan yn fuan

Un o’r bandiau ifanc mae gan Y Selar ddisgwyliadau mawr ohonyn nhw ydy Alffa. Nhw ydy testun eitem ‘Ti di clywed…’ rhifyn diweddaraf Y Selar, ac mi wnaethon ni fwynhau y set y gwnaethon nhw i ni ar lwyfan perfformio Eisteddfod yr Urdd yn Y Fflint yn gynharach eleni.