Cyhoeddi Rhestrau Byr Record Hir a Hyrwyddwr Gorau #gwobraurselar

Dros y deuddydd diwethaf rydym wedi cyhoeddi dwy o restrau byr Gwobrau’r Selar eleni. Nos Lun, cyhoeddwyr rhestr fer categori ‘Record Hir Orau’ 2014, gyda Bodoli’n Ddistaw – Candelas; Codi / \ Cysgu – Yws Gwynedd; a Codi’n Fore – Bromas, yn cyrraedd brig y bleidlais gyhoeddus eleni.

Bromas ar daith

Yn ffresh o lwyddiant eu rhan allweddol yng nghynhyrchiad diweddaraf cwmni theatr ieuenctid yr Urdd, Cysgu’n Brysur, ar ddechrau’r mis, mae’n argoeli i fod yn bythefnos prysur ar ddiwedd mis Gorffennaf i Bromas hefyd.