Artistiaid ifainc i’w gwylio yn 2023

Gruffudd ab Owain sy’n awgrymu pa artistiaid ifanc ddylai dilynwyr Y Selar gadw llygad arnyn nhw dros y flwyddyn i ddod… Roedd pryder ymysg nifer fod y pandemig a’i sgîl-effeithiau wedi dod â rhwystrau i gerddorion ifanc newydd yng Nghymru, ac y byddai’n her ennyn diddordeb a ffurfiant bandiau newydd wedi’r cyfnodau clo.

Cân newydd gan Cai

Bydd y cerddor ifanc o Benygroes, Cai, yn rhyddhau ei drac diweddaraf ar 6 Awst. Enw’r trac newydd ydy ‘Trio fy Ngora’ ac mae’n ei ryddhau i gyd-fynd â’r Eisteddfod Amgen a chystadleuaeth Brwydr y Bandiau.

Cai - ‘Anghofio am Chdi’

Rhyddhau sengl Cai

Mae’r artist ifanc o Benygroes, Cai, wedi rhyddhau ei sengl newydd ddoe, 5 Chwefror. Ymddangosodd Cai gyntaf gyda thri trac newydd ym mis Rhagfyr, ac roedd cyfle cyntaf i glywed a gweld fideo un o’r traciau hynny, ‘Blaidd (Nôl a Nôl) ar wefan Y Selar.