Cai - ‘Anghofio am Chdi’

Rhyddhau sengl Cai

Mae’r artist ifanc o Benygroes, Cai, wedi rhyddhau ei sengl newydd ddoe, 5 Chwefror. Ymddangosodd Cai gyntaf gyda thri trac newydd ym mis Rhagfyr, ac roedd cyfle cyntaf i glywed a gweld fideo un o’r traciau hynny, ‘Blaidd (Nôl a Nôl) ar wefan Y Selar.