Albwm Casset allan ddiwedd Hydref

Mae’r grŵp Casset wedi datgelu bydd eu halbwm cyntaf allan yn swyddogol ddiwedd y mis. Bydd y record yn rhannu enw’r grŵp, fel yr eglura’r aelodau – “gan mai ein halbwm cyntaf fydd o, oedda ni’n meddwl jyst ei alw’n Casset i gael ein henw allan”.