Pump i’r Penwythnos 7 Gorffennaf 2017

Mae’n benwythnos hynod o brysur unwaith eto, a dyma grynodeb o rai o’r pethau cerddorol gwych sydd ar y gweill… Gig: Geraint Lovgreen a’r Enw Da, Mosco, Rifleros, Glyn Preston – Clwb Monty, Y Drenewydd – Sadwrn 8 Gorffennaf Llwwwwwyth o gigs penwythnos yma, gormod o ddewis bron â bod!

Pump i’r Penwythnos 12 Mai 2017

Mae ’na lwyth o bethau cerddorol difyr i gadw golwg amdanyn nhw yr wythnos yma, a dyma ddetholiad o’r rhain yn Pump i’r Penwythnos: Gig: Meic Stevens, Elidyr Glyn a Tegid Williams – Caffi Blue Sky, Bangor – Sadwrn 13 Mai Mae’n amhosib anwybyddu’r ffaith bod Gŵyl Focus Wales yn digwydd yn Wrecsam dros y penwythnos.