Pump i’r Penwythnos 7 Hydref 2016

Unwaith eto yr wythnos hon mae ganddom ni bump o berlau cerddorol i chi ar gyfer eich penwythnos. Gig: Cerddorion yn erbyn Digartrefedd – Pengwern Arms, Llan Ffestiniog, Dydd Sadwrn 8 Hydref Dewis anodd yr wythnos hon gan bod ambell gig bach da ar y gweill, gan gynnwys taith lansio albwm Bendith gyda gigs yng Nghaernarfon nos Wener ac yn Eglwys Sant Ioan, Treganna nos Sadwrn.