Pump i’r Penwythnos 7 Gorffennaf 2017

Mae’n benwythnos hynod o brysur unwaith eto, a dyma grynodeb o rai o’r pethau cerddorol gwych sydd ar y gweill… Gig: Geraint Lovgreen a’r Enw Da, Mosco, Rifleros, Glyn Preston – Clwb Monty, Y Drenewydd – Sadwrn 8 Gorffennaf Llwwwwwyth o gigs penwythnos yma, gormod o ddewis bron â bod!