Cyhoeddi lein-yp Gig y Pafiliwn

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi lein-yp Gig y Pafiliwn eleni. Bydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Nhregaron ym mis Awst, ac am y bumed flwyddyn yn olynol bydd Gig y Pafiliwn yn cael ei lwyfannu gan gyfuno talentau bandiau cyfoes gyda cherddorfa’r Welsh Pops Orchestra.

Pump i’r penwythnos 30/03/18

Mae’n benwythnos y Pasg, ac mae digon o bethau cerddorol i ddod â dŵr i’ch dannedd fel nad oes angen wy Pasg arnoch chi… Gig: Y Reu, Jacob Elwy a’r Trŵbz, Serol Serol – Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst Mae ‘na dipyn o gigs da penwythnos yma, ac yn sicr ‘chydig o sdwff nad ydech eisiau colli, gan gychwyn efo rhagbrawf Brwydr y Bandiau Caerdydd, gyda  Chroma yn cloi’r noson yng Nglwb Ifor Bach, Caerdydd heno am 19:00.