Gruff Rhys yn cyhoeddi dyddiadau yng Nghaeredin

Mae Gruff Rhys wedi cyhoeddi cyfres o ddyddiadau y bydd yn chwarae yng Nghaeredin fis Awst. Bydd yn gwneud wyth perfformiad rhwng 17 Awst – 25 Awst, o dan y teitl “Gruff Rhys: Resist Phony Encores!” Dyma’r esboniad ynglŷn â’r perfformiadau sydd wedi ei roi ar wefan y digwyddiad (sori ei fod yn yr iaith fain): “Fictional musician Gruff Rhys, plays selections from his four decade career and explores how he overcame chronic shyness, stoner culture and communicative dysfunction, by placing commands on cue cards to whip audiences into a frenzy. “His signs have been invaluable in a myriad of settings, from the Japanese Alps to the Siberian Tundra.

Pump i’r Penwythnos 7 Gorffennaf 2017

Mae’n benwythnos hynod o brysur unwaith eto, a dyma grynodeb o rai o’r pethau cerddorol gwych sydd ar y gweill… Gig: Geraint Lovgreen a’r Enw Da, Mosco, Rifleros, Glyn Preston – Clwb Monty, Y Drenewydd – Sadwrn 8 Gorffennaf Llwwwwwyth o gigs penwythnos yma, gormod o ddewis bron â bod!

Pump i’r Penwythnos 12 Mai 2017

Mae ‘na lwyth o bethau cerddorol difyr i gadw golwg amdanyn nhw yr wythnos yma, a dyma ddetholiad o’r rhain yn Pump i’r Penwythnos: Gig: Meic Stevens, Elidyr Glyn a Tegid Williams – Caffi Blue Sky, Bangor – Sadwrn 13 Mai Mae’n amhosib anwybyddu’r ffaith bod Gŵyl Focus Wales yn digwydd yn Wrecsam dros y penwythnos.