HMS Morris yn fyw o gartref

Mae set fer fyw gan HMS Morris yn fyw o’u cartref i’w weld ar sianel YouTube cyfres Lŵp, S4C. Mae Heledd a Sam, o’r grŵp fel y rhan fwyaf o’r boblogaeth, yn ynysu yn eu cartref ar hyn o bryd ond maent wedi llwyddo i ffilmio’r 3 trac byw wrth wneud hynny.