HMS Morris i ryddhau sengl ddwbl

Mae HMS Morris wedi cyhoeddi y byddan nhw’n rhyddhau sengl ddwbl ar ddydd Gwener 28 Ebrill Y ddwy drac fydd yn cael eu rhyddhau ydy ‘Arth’ a ‘Morbid Mind’ ac yn ôl y datganiad mae’r caneuon yn dangos pa mor amrywiol ydy dylanwadau’r band.

Pump i’r Penwythnos 30 Medi 2016

Dyma bump o bethau cerddorol i helpu gwneud eich penwythnos yn un perffaith. Gig: Gig olaf Y Bandana (yn y De) – Clwb Ifor Bach, Caerdydd (Sadwrn 1 Hydref) Mae ‘na dipyn o gigs bach da y penwythnos yma gan gynnwys Mellt ac Ysgol Sul yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan nos Wener, a hefyd Ysgol Sul, Casset a Mosco yn y Cŵps, Aberystwyth…sydd hefyd nos Wener – noson brysur i Ysgol Sul glei!