Rhag archebu albwm Rogue Jones

Mae’r grŵp Rogue Jones, wedi cyhoeddi bod modd rhag archebu eu halbwm newydd erbyn hyn. ‘Dos Bebés’ ydy enw ail albwm y band sy’n cael eu harwain gan y pâr priod Bethan Mai ac Ynyr Morgan Ifan, ac maent eisoes wedi datgelu y bydd yn cael ei ryddhau ar 3 Mawrth 2023 ar label Recordiau Libertino.

Sengl Newydd Rogue Jones 

Mae’r grŵp pop amgen Rogue Jones wedi rhyddhau eu sengl ddiweddaraf ar label Recordiau Libertino. ‘Englynion Angylion’ ydy enw’r trac newydd ganddynt sy’n ‘alwad ewfforig orymuso, rhyddhad a gwrthryfela’ yn ôl y grŵp ac yn esiampl o Rogue Jones yn “cysylltu â’u gwrach fewnol a chofleidio byd natur”.