Pennod newydd Y Sôn

Mae blog cerddoriaeth Sôn am Sîn wedi cyhoeddi’r bennod ddiweddaraf o bodlediad ‘Y Sôn’. Am resymau amrywiol, mae peth amser ers iddynt gyhoeddi’r diwethaf o’r podlediadau rheolaidd yn trafod cerddoriaeth felly mae’r bennod newydd yn bwrw golwg nôl ar sawl pwnc cerddorol o’r misoedd diwethaf.

Pump i’r Penwythnos – 25/08/17

Mae bron yn benwythnos unwaith eto, felly dyma 5 peth cerddorol i’ch diddanu dros ŵyl y banc. Gig: Hub Fest – Stryd y Fuwch Goch, Caerdydd Pob wythnos mae Cymru’n lwcus o gael dewisiadau o ddigwyddiadau cerddorol byw ledled y wlad – dyw’r wythnos yma ddim yn wahanol, wrth i un wyliau olaf yr haf ddigwydd yng Nghaerdydd.