Albwm Gareth Bonello a chymuned Khasi

Mae The Gentle Good wedi rhyddhau albwm newydd sy’n archwilio hanes cenhadol y Cymry yng Ngogledd Ddwyrain India, a’r berthynas gyda’r gymuned frodorol Khasi heddiw. ‘Sai-thañ ki Sur’ (ynganiad – ‘SAI-THAN-KI-SWR’)  neu ‘Plethu Lleisiau’ yn y Gymraeg ydy enw’r casgliad newydd gyda’r Khasi-Cymru Collective ac mae allan ar label Naxos World ers 28 Mai.

Pump i’r penwythnos 09/02/18

!DYDD MIWSIG CYMRU! Gig: Twrw: Papur Wal, Y Cledrau, Eadyth, The Gentle Good, Mellt, Los Blancos, Meic Stevens, DJ Garmon – Y Castle Emporium, Stryd y Fuwch Goch, Caerdydd Yn naturiol, mae rhestr hir o gigs wedi’i trefnu gan drefnwyr ar gyfer diwrnod sy’n dechrau sefydlu ei hun yn y calendr fel un o bwys, Dydd Miwsig Cymru.

Cyhoeddi rhestr fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Mae’r ‘Steddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi eu rhestr fer ar gyfer gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni, Dyma’r pedwerydd tro i’r wobr gael ei chyflwyno ac fe fydd enw’r enillydd yn cael ei gyhoeddi yng Nghaffi Maes B ar faes y ‘Steddfod ddydd Gwener 11 Awst.