Cyhoeddi dyddiad gŵyl Tregaroc 2022

Mae gŵyl gerddoriaeth flynyddol Tregaron yng Ngheredigion wedi cyhoeddi dyddiad y digwyddiad eleni. Cynhelir Tregaroc mewn lleoliadau amrywiol yn nhref leiaf Ceredgion ers sawl blwyddyn bellach, ond bu’n rhaid cael saib dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf o ganlyniad i’r pandemig.