Pump i’r Penwythnos – 3 Mawrth 2017

Pwy sydd angen ffics cerddorol ar gyfer eu penwythnos? Wel, yn ffodus iawn mae’r Selar yma at eich gwasanaeth… Gig:– Candelas, Band Pres Llareggub, Yr Eira, Chwalfa – Gig Steddfod Rhyng-gol @ Pontio, Bangor – Sadwrn 4 Mawrth Fel arfer y Ddawns Rhyng-golegol flynyddol yn Aberystwyth ym mis Tachwedd sy’n llwyfannu llwyth o fandiau gwych i gael eu hanwybyddu gan stiwdants meddwl (jôôôôc), ond mae ‘na stoncar o lein-yp ar gyfer y gig sy’n dilyn y Steddfod Rhyng-gol nos Sadwrn.

Pump i’r Penwythnos 30 Medi 2016

Dyma bump o bethau cerddorol i helpu gwneud eich penwythnos yn un perffaith. Gig: Gig olaf Y Bandana (yn y De) – Clwb Ifor Bach, Caerdydd (Sadwrn 1 Hydref) Mae ‘na dipyn o gigs bach da y penwythnos yma gan gynnwys Mellt ac Ysgol Sul yn Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan nos Wener, a hefyd Ysgol Sul, Casset a Mosco yn y Cŵps, Aberystwyth…sydd hefyd nos Wener – noson brysur i Ysgol Sul glei!